Gå till huvudinnehåll

yearname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett fyrsiffrigt år som visningsvärde med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen på det år som innehåller date.

Syntax:  

YearName(date[, period_no[, first_month_of_year]] )

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year. Visningsvärdet blir då en sträng som visar två år.

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet first_month_of_year:

first_month_of_year values
Månad Värde
februari 2
mars 3
april 4
Maj 5
juni 6
juli 7
augusti 8
september 9
oktober 10
november 11
december 12
Example Result
yearname('10/19/2001') Returns '2001.'
yearname('10/19/2001',-1) Returns '2000.'
yearname('10/19/2001',0,4) Returns '2001-2002.'
Topic Description
year - skript- och diagramfunktion This function returns an integer representing the year when the expression is interpreted as a date according to the standard number interpretation.