Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Läsa in data från filer

Qlik Cloud-analys och Qlik Sense kan läsa data från ett antal olika filformat.

Filformat

Flera olika filformat stöds:

 • Textfiler: data i fält måste avgränsas med t.ex. kommatecken, tabbar eller semikolon. Till exempel CSV-filer där variabler är avgränsade med kommatecken.

 • HTML-tabeller
 • Excel-filer

  Anteckning om informationDu kan inte ladda data från Excel-filer eller Excel Binary Workbook-filer (.xlsb) som är lösenordsskyddade.

  Mer information finns i Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad.

 • XML-filer

 • Qliks egna format QVD- och QVX-filer

  Mer information finns i Arbeta med QVD-filer.

 • Apache Parquet-filer

  Mer information finns i Arbeta med Apache Parquet-filer.

 • Filer med fast postlängd
 • Data Interchange Format (DIF)-filer: DIF-filer kan bara laddas med skriptredigeraren.

 • Geografiska datafiler: 

  • GEOJSON

  • ESRIJSON

  • GML

  • KML

  • SHPZIP

  • DXF

 • Skriptfiler för QlikView (QVS)

DataFiles-kopplingar skapas automatiskt för de utrymmen du har åtkomst till. Under Dataanslutningar kan du till exempel se:

 • DataFiles: anslutning till ditt personliga utrymme.
 • DataFiles (marknadsavdelningen): anslutning till ett delat utrymme.

Om du har redigeringsbehörighet kan du även ladda och lagra filer från delade utrymmen. Mer information finns i Lägga till data från uppladdade datafiler.

Anteckning om informationFiltillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Hur laddar jag data från filer?

Det finns flera sätt att läsa in data från filer.

Anteckning om informationAnvändare som har redigeringsbehörighet i ett utrymme kan läsa, skriva till och ladda datafiler i det utrymmet. Andra användare ser inte datafilerna.

Lägga till data från datakatalogen

Du kan läsa in data från datauppsättningar som du har åtkomst till via datakatalogen. Du kan ladda data från flera datauppsättningar.

Under Lägg till data klickar du på Lägg till från datakatalog.

Mer information finns här Ladda data från datakatalogen.

Välja data från en datakoppling i skriptredigeraren

Du kan gå till Datakopplingar och använda dialogen Dataval Välj data för att välja data som ska laddas.

Mer information finns här Välja data i laddningsskript.

Ladda data från en fil genom att skriva skriptkod

Fält laddas med en LOAD-sats i skriptet. LOAD-satser kan innehålla hela uppsättningen av skriptuttryck. För att läsa in data från en annan Qlik Sense-app kan du använda en Binary-sats.

Mer information finns här Load.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!