Gå till huvudinnehåll

Översikt över skriptsyntax

I ett skript definieras namnet på den datakälla, de tabeller och de fält som ska användas i logiken. Här anges även vilka fält som ska ingå i behörighetsdefinitionen. Ett skript består av ett antal satser som exekveras i följd.

Kommandoradssyntaxen och skriptsyntaxen för Qlik Sense beskrivs under Backus-Naur-formalism, eller BNF-kod.

Vad är Backus-Naur-formalism?

De första kodraderna skapas automatiskt redan när en ny Qlik Sense-fil skapas. Standardvärdena för dessa variabler för taltolkning hämtas från operativsystemets nationella inställningar.

Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Variabler för tolkning av tal

Skriptet består av ett antal skriptsatser och nyckelord som exekveras i följd. Alla skriptsatser måste avslutas med ett semikolon, ”;”.

Skriptsatser och nyckelord

Du kan använda uttryck och funktioner i LOAD-satser för att omvandla data som har laddats.

Skriptuttryck

För tabellfiler som har komman, tabbtecken eller semikolon som avgränsare kan LOAD-satsen användas. Standardinställningen för LOAD-satsen är att den laddar alla fält från filen.

Det går att komma åt allmänna databaser via ODBC- eller OLE DB-databaskopplingar. Här används SQL-standardsatser. SQL-syntaxen som kan användas skiljer sig åt mellan olika ODBC-drivrutiner.

Du kan dessutom komma åt andra datakällor med hjälp av anpassade kopplingar.

Ladda analysdata

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!