Gå till huvudinnehåll

Modellera dina data

Du kan visa och omvandla en apps datastruktur samt förbättra dataeffektiviteten, och samtidigt upprätthålla säkerheten och efterleva standarder.

Visa och omvandla datamodellen

Lär dig visa och omvandla en apps struktur.

Beprövade metoder för datamodellering

Titta på beprövade metoder för datamodellering.

Förstå data med hjälp av katalogverktyg

Lär dig hur du kan uppnå en bättre dataeffektivitet och samtidigt upprätthålla säkerheten och efterleva standarder.

Genomgång

Kombinera tabeller med tvingad konkatenering

Den här stegvisa genomgången visar hur du kan använda tvingad konkatenering för att kombinera två likartade datatabeller.

Genomgång

Ladda data i etapper med kommandot STORE

Det här steg för steg-exemplet visar hur du laddar data i etapper med kommandot Store.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!