Gå till huvudinnehåll

monthsend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, tredjedelens år eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod.

Syntax:  

MonthsEnd(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Returnerad datatyp: dubbelt

Argument: