Gå till huvudinnehåll

month - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett dualt värde: månadsnamnet som det är definierat i miljövariabeln MonthNames och ett heltal mellan 1 och 12. Månaden beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Funktionen returnerar månadens namn i formatet för systemvariabeln MonthName för ett visst datum. Den används vanligtvis för att skapa ett dagfält som en dimension i en Master Calendar.

Syntax:  

month(expression)

Returnerad datatyp: heltal

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

month( 2012-10-12 )

returnerar Oct
month( 35648 ) returnerar Aug, eftersom 35648 = 1997-08-06

Exempel 1 – DateFormat-datauppsättning (skript)

Exempel 2 – ANSI-datum (skript)

Exempel 3 – Oformaterade datum (skript)

Exempel 4 – Beräkna utgångsmånad