Gå till huvudinnehåll

timezone - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar namnet på den aktuella tidszonen så som den definierats i Windows.

Syntax:  

TimeZone( )

Returnerad datatyp: sträng

Exempel:  

timezone( )