Gå till huvudinnehåll

Administrera Qlik Sense

Qlik Sense-administratörer ansvarar för att driftsätta, konfigurera och hantera Qlik Sense-prenumerationen och -miljön. Qlik Sense SaaS-miljön erbjuder central hantering och styrning, underlättar introduktion av användare och hjälper till att säkerställa att systemet är korrekt och tillförlitligt.

Qlik Sense har stöd för fyra typer av administratörer:

  • Servicekontoägare (SAO) – ansvarar för att hantera och konfigurera Qlik Sense SaaS-prenumerationen (eller testperioden). SAO är den globala eller övergripande administratören. Du kan ändra servicekontoägaren genom att kontakta Qlik. Initialt är servicekontoägaren huvudadministratör.
  • Huvudadministratör – ansvarar för att hantera organisationens Qlik Sense-miljö. Detta kan omfatta allt från hantering av användare till systemutökning och systemanpassning. Huvudadministratörer har fullständig åtkomst till Management Console. Det finns alltid minst en huvudadministratör.
  • Analytics-administratör – administratörsroll som bara hanterar Analytics-tjänstens användarresurser. Användarresurser hanteras i Management Console. Med den här rollen kan organisationen förbättra systemstyrningen genom att begränsa vad en administratör kan göra (istället för att ge fullständig huvudadministratörsbehörighet). En Analytics-administratör kan till exempel inte hantera användare eller systemsäkerhet. Det finns ingen undre gräns för antalet Analytics-administratörer.

Hantera Qlik Sense SaaS-prenumerationen

I detta delavsnitt förklaras hur du hanterar SaaS-prenumerationen på My Qlik-portalen.

Systemadministration

I detta delavsnitt beskrivs hur du administrerar SaaS-systemet.

Hantera användare

I detta delavsnitt beskrivs hur du hanterar användare.

Hantera identitetsleverantörer

I detta delavsnitt beskrivs hur du konfigurerar och hanterar identitetsleverantören.

Systemsäkerhet

I detta delavsnitt beskrivs hur du hanterar systemsäkerheten.

Datasäkerhet och styrning

I detta delavsnitt beskrivs hur du hanterar datasäkerhet och datastyrning i Qlik Sense.