Gå till huvudinnehåll

weekstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen (måndag) i den kalendervecka som innehåller date. Det förvalda utdataformatet är det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

WeekStart(timestamp [, period_no [, first_week_day ]])

Returnerad datatyp: dual

weekstart()-funktionen bestämmer vilken vecka datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den första millisekunden av den veckan. Veckans första dag bestäms av miljövariabeln FirstWeekDay. Men den kan ersättas av first_week_day-argumentet i weekstart()-funktionen.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date. Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Se FirstWeekDay för mer information om systemvariabeln.

Användning

weekstart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av veckan som har förflutit hittills. Det kan exempelvis användas om en användare vill beräkna de totala lönerna som de anställda har tjänat hittills under veckan.

Följande exempel antar:

SET FirstWeekDay=0;
Exempel på funktioner
Exempel Resultat
weekstart('01/12/2013') Returnerar 01/07/2013.
weekstart('01/12/2013', -1 ) Returnerar 11/31/2012.
weekstart('01/12/2013', 0, 1) Returnerar 01/08/2013.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel:  

Om du vill ha ISO-inställningar för veckor och veckonummer, ska du se till att ha följande i skriptet:

Set DateFormat ='YYYY-MM-DD'; Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; //(use unbroken weeks) Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

Om du vill ha USA-inställningar, ska du se till att ha följande i skriptet:

Set DateFormat ='M/D/YYYY'; Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; //(use broken weeks) Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

Exemplen ovan resulterar i följande från weekstart()-funktionen:

Exempel på veckostartsfunktion
Datum ISO-veckostart USA-veckostart
Lör 2020 Dec 26 2020-12-21 12/20/2020
Sön 2020 Dec 27 2020-12-21 12/27/2020
Mån 2020 Dec 28 2020-12-28 12/27/2020
Tis 2020 Dec 29 2020-12-28 12/27/2020
Ons 2020 Dec 30 2020-12-28 12/27/2020
Tors 2020 Dec 31 2020-12-28 12/27/2020
Fre 2021 Jan 1 2020-12-28 12/27/2020
Lör 2021 Jan 2 2020-12-28 12/27/2020
Sön 2021 Jan 3 2020-12-28 1/3/2021
Mån 2021 Jan 4 2021-01-04 1/3/2021
Tis 2021 Jan 5 2021-01-04 1/3/2021
Anteckning om informationVeckan börjar på måndagar i ISO-kolumnen och på söndagar i USA-kolumnen.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario