Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Analyskällor i Qlik Cloud-analys

Med analyskopplingar skapar du en koppling mellan Qliks associativa motor och maskininlärningsmodeller från tredje part, vilket exponerar REST-baserade API-slutpunkter som är utformade för att ta emot och returnera data.

Kopplingarna skapas i Skriptredigeraren eller Skriptredigeraren . När du har skapat en koppling kan du använda den i ditt datainläsningsskript eller dina diagramuttryck till att anropa externa slutpunkter för maskininlärningsmodeller som driftsätts på tjänster från tredje part.

Den här tekniken baseras på Qlik Sense SSE och följer samma användningsmönster som för Qlik Sense Enterprise Client-Managed.

Exempel på några vanliga användningsområden för integrationen:

  • Skicka och returnera en tabell med data i laddningsskriptet som utgör en del av datamodellen vid ny inläsning av appen

  • Utföra ett realtidsdiagramuttryck som kommer att vara unikt för användarens sessionstillstånd

O

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!