Gå till huvudinnehåll

Analyskällor i Qlik Sense SaaS

Med analyskopplingar skapar du en koppling mellan Qlik associative engine och maskininlärningsmodeller från tredje part, vilket exponerar REST-baserade API-slutpunkter som är utformade för att ta emot och returnera data.

Kopplingarna skapas i Skriptredigeraren. När du har skapat en koppling kan du använda den i ditt dataladdningsskript eller dina diagramuttryck till att anropa externa slutpunkter för maskininlärningsmodeller som driftsätts på tjänster från tredje part.

Den här tekniken baseras på Qlik Sense SSE och följer samma användningsmönster som för Qlik Sense Enterprise Client-Managed.

Exempel på några vanliga användningsområden för integrationen:

  • Skicka och returnera en tabell med data i laddningsskriptet som utgör en del av datamodellen vid ny appladdning

  • Utföra ett realtidsdiagramuttryck som kommer att vara unikt för användarens sessionstillstånd