Gå till huvudinnehåll

hour - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar timmen om decimaldelen av expression tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:  

hour(expression)

Returnerad datatyp: heltal

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på en kombination av identitetsleverantörsinställningar, systeminställningar eller webbläsarinställningar. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

hour( '09:14:36' )

Den tillhandahållna textsträngen konverteras implicit till en tidsmarkör eftersom den matchar tidsmarkörformatet som definieras i variabeln TimestampFormat. Uttrycket returnerar 9.

hour( '0.5555' )

Uttrycket returnerar 13 ( eftersom 0.5555 = 13:19:55 )

Exampel 1 – Variabel (skript)

Exampel 2 – Diagramobjekt (diagram)