Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Utveckla datamodeller tillsammans i delade utrymmen

Du kan samutveckla appinläsningsskript tillsammans med andra medlemmar i ett delat utrymme.

Som standard kan enbart appägaren använda Datahanteraren och Skriptredigeraren för att lägga till data till en app, bygga datamodellen och läsa in data i sin app.Användarrollen Kan redigera i appar gör att andra användare i det delade utrymmet kan använda Skriptredigeraren och Datahanteraren i appar som de inte äger.

Anteckning om informationAnvändarrollen Kan redigera data i appar låter även användare göra ändringar i de logiska modellerna och vokabulärerna för appar i det delade utrymmet. Mer information finns här Samutveckla affärslogik i delade utrymmen.

När en användare redigerar inläsningsskriptet i Skriptredigeraren är skriptet låst för andra användare. Skriptet förblir låst tills:

  • Appen har laddats.

  • Två minuter har gått sedan den senaste ändringen av laddningsskriptet.

Ändringar som har gjorts av olika användare sparas automatiskt som versioner i Historik. Användare kan granska ändringar mellan olika skriptversioner i Historik. Mer information om att hantera skriptversioner finns i Hantera historik för skript för dataladdning.

Skriptredigeraren låst av en annan användare

Skriptredigeraren är låst för redigering av en annan användare.

Om en app har en schemalagd laddning inställd överförs ägarskapet av den schemalagda laddningen till den användare som senast redigerade appens laddningsskript. Med andra ord kommer inläsningsschemat att tilldelas dig. Därigenom kan den senaste skriptredigeraren vid behov redigera appens inläsningsschema. Om en användare läser in data i Datahanteraren blir hen även ägare av inläsningsschemat (inläsningsschemat tilldelas hen). Vi rekomenderar inte att använda Datahanteraren i en app med gemensam utveckling.

Utveckling av appar gemensamt och Datahanteraren

Vi rekommenderar att endast Skriptredigeraren används när datamodellen utvecklas gemensamt.

Datahanteraren påverkar inte laddningsskriptet direkt utanför det autogenererade delavsnittet. Uppdateringar av datamodellen som görs i Datahanteraren sparas inte i laddningsskriptet förrän en användare i Datahanteraren klickar på Ladda data. Till följd av detta låses inte Datahanteraren när laddningsskriptet låses. Användare informeras dock när en annan användare redigerar laddningsskript.

Om en användare i ett samutvecklingsscenario gör ändringar i Datahanteraren samtidigt som en annan användare arbetar i Datahanteraren kan deras ändringar gå förlorade när den användaren klickar på Ladda data.

När Datahanteraren använder synkroniserade tabeller från Skriptredigeraren låses inte Datahanteraren när en användare arbetar i Skriptredigeraren. Beroende på hur laddningsskriptet ändrades av en annan användare kan ändringar i Datahanteraren gå förlorade om laddningsskriptet har redigerats under tiden.

Om du laddar data i Datahanteraren kommer du att bli ägare till alla schemalagda laddningar av appen. Med andra ord kommer inläsningsschemat att tilldelas dig.

Begränsningar

Samutveckling av skript har följande begränsning:

  • Knappar som läggs till i ark som har åtgärden laddning av data kan inte ladda data när skriptet är låst för redigering.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!