Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Utveckla dataladdningsskript tillsammans i delade utrymmen

Du kan utveckla app- och skriptladdningsskript tillsammans med andra medlemmar i ett delat utrymme.

Som standard: 

  • Endast appägaren kan använda Datahanteraren och Skriptredigeraren för att lägga till data till en app, bygga datamodellen och läsa in data i sin app.

  • Endast skriptägarna kan använda Skript för att lägga till data i ett skript och exportera data.

Användarrollen Kan redigera i appar gör att andra användare i det delade utrymmet kan använda Skriptredigeraren och Datahanteraren i appar som de inte äger och Skript i skript som de inte äger.

Anteckning om informationAnvändarrollen Kan redigera data i appar låter även användare göra ändringar i de logiska modellerna och vokabulärerna för appar i det delade utrymmet. Mer information finns i Samutveckla affärslogik i delade utrymmen.

När en användare redigerar inläsningsskriptet i Skriptredigeraren är skriptet låst för andra användare. Skriptet förblir låst tills:

  • Appen eller skriptet laddas om.

  • Två minuter har gått sedan den senaste ändringen av laddningsskriptet.

Ändringar som har gjorts av olika användare sparas automatiskt som versioner i Historik. Användare kan granska ändringar mellan olika skriptversioner i Historik. Mer information om att hantera skriptversioner finns i Hantera historik för laddningsskript.

Skriptredigeraren låst av en annan användare

Skriptredigeraren är låst för redigering av en annan användare.

Samutveckling av datamodeller och laddning av scheman

Om en app är inställd till att ladda automatiskt efter ett schema är det viktigt att vara medveten om hur ägaren av dess laddningsschema kan ändras när fler än en ägare kan redigera laddningsskriptet. Detta är viktigt eftersom schemalagda laddningar körs på uppdrag av den åtkomst som laddningsschemats ägare har till appen och dess datakällor.

Om en annan användare än ägaren till omladdningsschemat ändrar skriptet genom att göra ändringar i Skriptredigeraren (eller genom att ladda data i Datahanteraren) överförs äganderätten till omladdningsschemat i de flesta fall till dem. Men om denna användare redan är den senaste användare som redigerat skriptet kommer ägandet inte att överföras till användaren. Denna funktion gör det möjligt för den senaste laddningsskriptredigeraren att vid behov redigera laddningsschemat.

Vi rekommenderar inte att använda Datahanteraren i en app med gemensam utveckling.

Överväganden för utvecklare av tabellrapporter

Distributionslistan för en app styr vem som kan ta emot tabellrapporter som genereras av appens rapportuppgifter. När du skapar eller redigerar distributionslistan kan du bli ägare av appens laddningsschema, om den har en.

Information om de regler som styr vem som äger laddningsscheman finns i Ägande av inläsningsscheman.

Utveckling av appar gemensamt och Datahanteraren

Vi rekommenderar att endast Skriptredigeraren används när datamodellen utvecklas gemensamt i appar.

Datahanteraren påverkar inte laddningsskriptet direkt utanför det autogenererade delavsnittet. Uppdateringar av datamodellen som görs i Datahanteraren sparas inte i laddningsskriptet förrän en användare i Datahanteraren klickar på Ladda data. Till följd av detta låses inte Datahanteraren när laddningsskriptet låses. Användare informeras dock när en annan användare redigerar laddningsskript.

Om en användare i ett samutvecklingsscenario gör ändringar i Datahanteraren samtidigt som en annan användare arbetar i Datahanteraren kan deras ändringar gå förlorade när den användaren klickar på Ladda data.

När Datahanteraren använder synkroniserade tabeller från Skriptredigeraren låses inte Datahanteraren när en användare arbetar i Skriptredigeraren. Beroende på hur laddningsskriptet ändrades av en annan användare kan ändringar i Datahanteraren gå förlorade om laddningsskriptet har redigerats under tiden.

Om du laddar data i Datahanteraren kan du bli ny ägare till alla schemalagda omladdningar av appen eller skriptet. Om du redan är den senaste användaren som har redigerat laddningsskriptet kommer äganderätten till schemat inte att överföras till dig.

Begränsningar

Samutveckling av skript har följande begränsning:

  • Knappar som läggs till i ark som har åtgärden laddning av data kan inte ladda data när skriptet är låst för redigering.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!