Gå till huvudinnehåll

year - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar året om expression tolkas som ett datum enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:  

year(expression)

Returnerad datatyp: heltal

year()-funktionen är tillgänglig både som skript- och diagramfunktionen. Den här funktionen returnerar året för ett visst datum. Den används vanligtvis för att skapa ett årsfält som en dimension i en Master Calendar.

Användning

Funktionen year() är användbar när du vill jämföra sammanställningar per år. Funktionen kan till exempel användas om du vill se den totala försäljningen av produkter per år.

Dessa dimensioner kan antingen skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. Eller användas direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
year( '2012-10-12' ) returnerar 2012
year( '35648' ) returnerar 1997, eftersom 35648 = 1997-08-06

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel 1 – DateFormat datauppsättning (skript)

Exempel 2 – ANSI-datum

Exempel 3 – Oformaterade datum

Exampel 4 – Diagramobjektexempel