Gå till huvudinnehåll

monthend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i den månad som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

MonthEnd(date[, period_no])

Returnerad datatyp: dual

Argument: