Gå till huvudinnehåll

daynumberofyear - skript- och diagramfunktion

Beräknar dagens nummer på året där tidsmarkören finns. Beräkningen är gjord från den första millisekunden av den första dagen på året, men startpunkten för den första månaden kan flyttas.

Syntax:  

DayNumberOfYear(timestamp[,start_month])

Returnerad datatyp: heltal

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
start_month Genom att ange en start_month mellan 2 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas fram till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 mars anger du start_month som 3.

I de här exemplen används datumformatet DD/MM/YYYY. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
DayNumberOfYear( '12/09/2014' ) Returnerar 256, dagens nummer räknat från den första dagen på året.
DayNumberOfYear( '12/09/2014',3 ) Returnerar 196, dagens nummer räknat från 1 mars.

Exampel 1 – januari, början på året (skript)

Exampel 2 – november, början på året (skript)

Exampel 3 – januari, början på året (diagram)

Exampel 4 – november, början på året (diagram)