Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

yearname - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een jaar in vier cijfers als weergavewaarde met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van het jaar dat date bevat.

Schema van het tijdsbereik van de functie yearname().

Diagram dat het tijdsbereik toont waarin de functie yearname een resultaat zal opleveren.

De functie yearname() is anders dan de functie year(), omdat u hiermee de datum die u wilt evalueren kunt verschuiven en de eerste maand van het jaar kunt instellen.

Als de eerste maand van het jaar niet januari is, retourneert de functie de twee viercijferige jaren over de periode van twaalf maanden die de datum bevatten. Als het begin van het jaar bijvoorbeeld april is en de datum die wordt geëvalueerd is 06/30/2020, zou het geretourneerde resultaat 2020-2021zijn.

Diagram van functie yearname() met april ingesteld als de eerste maand van het jaar.

Diagram dat laat zien dat de functie yearname datums binnen een periode van twaalf maanden kan identificeren en dat het retourneren ervan kan afhangen van welke maand is ingesteld als de eerste maand van het jaar.

Syntaxis:  

YearName(date[, period_no[, first_month_of_year]] )

Retourgegevenstypen: dual

Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year. De weergavewaarde is dan een tekenreeks die twee jaren toont.

U kunt de volgende waarden gebruiken om de eerste maand van het jaar in te stellen in het argument first_month_of_year:

waarden first_month_of_year
Month Waarde
Februari 2
Maart 3
April 4
May 5
Juni 6
Juli 7
Augustus 8
September 9
Oktober 10
November 11
December 12

De functie yearname() is handig om aggregaties per jaar te vergelijken. Bijvoorbeeld als u de totale verkoop van producten per jaar wilt zien.

Deze dimensies kunnen in het load-script worden gemaakt door de functie te gebruiken om een veld in een masterkalendertabel te maken. Ze kunnen ook in een diagram worden gemaakt als berekende dimensies

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
yearname('10/19/2001') Retourneert '2001.'
yearname('10/19/2001',-1) Retourneert '2000.'
yearname('10/19/2001',0,4) Retourneert '2001-2002.'
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Beschrijving
year - script- en diagramfunctie Deze functie retourneert een geheel getal dat het jaar representeert als de uitdrukking wordt geïnterpreteerd als een datum volgens de standaardinterpretatie van getallen.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!