Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

minute - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar minuten om decimaldelen av expression tolkas som tid enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:  

minute(expression)

Returnerad datatyp: heltal

Användning

Funktionen minute() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter minuter. Du kan till exempel använda funktionen om du vill visa aktivitetsräkningsfördelningen efter minuter.

Dessa dimensioner kan antingen skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. Eller användas direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

minute ( '09:14:36' )

Returnerar 14.

minute ( '0.5555' )

Returnerar 19 ( eftersom 0.5555 = 13:19:55 )

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appar och skript.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för att skapa appar och skript i Qlik Cloud-analys.

Exampel 1 – Variabel (skript)

Exampel 2 – Diagramobjekt (diagram)

Exempel 3 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!