Gå till huvudinnehåll

lunarweekend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden för den sista dagen i den sjudagarsperiod som innehåller date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

Syntax:  

LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])

Returnerad datatyp: dual

Exempeldiagram för lunarweekend()-funktionen

LÄGG TILL ALT-TEXT HÄR.....!!!!!!

lunarweekend()-funktionen avgör vilken sjudagarsperiod date infaller i. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den sista millisekunden av den veckan.

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Användning

lunarweekend()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av veckan som ännu inte har inträffat. Till skillnad från weekend()-funktionen kommer den sista sjudagarsperioden i varje kalenderperiod att sluta 31 december. lunarweekend()-funktionen kan exempelvis användas för att beräkna ränta som fortfarande återstår under veckan.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
lunarweekend('01/12/2013') Returnerar 01/14/2013 23:59:59.
lunarweekend('01/12/2013', -1) Returnerar 01/07/2013 23:59:59.
lunarweekend('01/12/2013', 0, 1) Returnerar 01/15/2013 23:59:59.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario