Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ladda och modellera analysdata

Du måste lägga till datakällor innan du kan skapa ark och visualiseringar i en Qlik Sense app. Datakällor kan läggas till i Qlik Cloud-analys-hubben eller i en Qlik Sense-app.

Qlik Cloud-analys har stöd för datauppsättningar och datakopplingar. Datauppsättningar kan vara:

  • Laddas upp en gång och ändras aldrig.
  • Ersätts eller uppdateras enbart med nya ändringar.

Med hjälp av dataanslutningar kan du hantera datakällor som du använder ofta, såväl databaser och lokala filer som fjärranslutna filer.

När dina datakällor har lagts till kan du läsa in data i en app och bygga din datamodell. Du kan dra nytta av Insikters analysbaserade rekommendationer om hur du skapar associationer mellan tabeller och bygger datamodeller, eller så kan du skapa egna associationer och kopplingar. Du kan hantera och ändra data från datauppsättningar och dataanslutningar när de har lagts till i en app.

Du kan också ladda och lägga till data i skript. Du kan använda skript för att ladda, omvandla och exportera data för användning i analysappar. Mer information finns i Använda Skriptredigeraren.

Lägga till data i Qlik Cloud-analys

Lär dig hur du lägger till datauppsättningar och anslutningar till datakällor i hubben och hanterar dem från utrymmen.

Lägga till och hantera dina analysdata

Läsa in data

Anteckning om informationOm dina källdata finns bakom en brandvägg kan du få åtkomst till dem på ett säkert sätt med hjälp av Qlik Data Gateway – direktåtkomst. Mer information finns i Översikt över Qlik Data Gateway – direktåtkomst.

Ladda data från datakatalogen

Lär dig att ladda data i din app från datauppsättnngar som du har åtkomst till.

Ladda och hantera data med Datahanteraren

Lär dig ansluta till, lägga till och hantera data med Datahanteraren.

Ladda och omvandla data med skript

Lär dig använda ett dataladdningsskript för att ansluta till och hämta data från olika datakällor.

Utveckla dataladdningsskript tillsammans i delade utrymmen

Läs mer om att samutveckla appladdningsskript tillsammans med andra användare.

Datakällor

Oavsett om dina data är lagrade lokalt eller i molnet kan du snabbt läsa in dem till SaaS-versioner av Qlik Sense.

Skriptsyntax och diagramfunktioner

Lär dig ladda data i appen och omvandla dessa med hjälp av satser och funktioner i skriptkoden.

Introduktionskurs

Skript för nybörjare

Den här introduktionskursen visar hur du laddar och manipulerar data i Qlik Sense med hjälp av skriptkod i Skriptredigeraren.

Introduktionskurs

Nästa steg inom skript

I den här introduktionskursen får du bekanta dig med avancerade skriptkodskoncept. Du får omvandla data med korstabeller, rensa data och skapa och ladda data från Qlik-datafiler (QVD).

Video (3 min)

Ansluta till dina data

Modellera data

Visa och omvandla datamodellen

Lär dig visa och omvandla en apps struktur.

Beprövade metoder för datamodellering

Titta på beprövade metoder för datamodellering.

Förstå data med hjälp av katalogverktyg

Lär dig hur du kan uppnå en bättre dataeffektivitet och samtidigt upprätthålla säkerheten och efterleva standarder.

Genomgång

Kombinera tabeller med tvingad konkatenering

Den här stegvisa genomgången visar hur du kan använda tvingad konkatenering för att kombinera två likartade datatabeller.

Genomgång

Ladda data i etapper med kommandot STORE

Det här steg för steg-exemplet visar hur du laddar data i etapper med kommandot Store.

Hantera data

Hantera datasäkerhet med Section Access

Lär dig hur du kan styra säkerheten för ett program med hjälp av section access.

Hantera stora datamängder med on-demand-appar

Lär dig hur du kan ladda och analysera stordatakällor i Qlik Sense med hjälp av on-demand-appar.

Hantera data med dynamiska vyer

Lär dig styra källorna för analysen och när data uppdateras i visualiseringar med hjälp av dynamiska vyer.

Anpassa logiska modeller för Insikter

Lär dig anpassa hur Insikter tolkar dina appdata när insikter genereras från frågor.

Introduktionskurs

Anpassa hur Insikter tolkar data

Den här introduktionskursen visar hur du kan använda affärslogik för att anpassa hur Insikter tolkar data i sökbaserade analyser.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!