Gå till huvudinnehåll

Ladda och modellera analysdata

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ladda och modellera analysdata

Datahanteringen beror på vilka datakällor du använder och hur mycket underhåll som krävs. Du måste ansluta till en datakälla innan du kan skapa visualiseringar i en Qlik Sense-app. Datauppsättningar kan:

  • laddas upp en gång och aldrig ändras
  • Ändras manuellt via Datahanteraren.
  • ersättas eller uppdateras med enbart nya ändringar.

Med hjälp av datakopplingar i Skriptredigeraren kan du hantera datakällor som du använder ofta, såväl databaser och lokala filer som fjärranslutna filer. Om du vill kan du dra nytta av Insikters analysbaserade rekommendationer om hur du skapar associationer mellan tabeller och bygger datamodeller, eller också kan du skapa egna associationer och kopplingar.

Läsa in data

Ladda och hantera data från molnhubben

Lär dig lägga till datafiler och datakopplingar direkt i molnhubben

Ladda och hantera data med Datahanteraren

Lär dig ansluta till, lägga till och hantera data med Datahanteraren.

Ladda och omvandla data med skript

Lär dig använda ett dataladdningsskript för att ansluta till och hämta data från olika datakällor.

Datakällor

Oavsett om dina data är lagrade lokalt eller i molnet kan du snabbt ladda dem till SaaS-versioner av Qlik Sense.

Skriptsyntax och diagramfunktioner

Lär dig ladda data i appen och omvandla dessa med hjälp av satser och funktioner i skriptkoden.

Introduktionskurs

Skript för nybörjare

Den här introduktionskursen visar hur du laddar och manipulerar data i Qlik Sense med hjälp av skriptkod i Skriptredigeraren.

Introduktionskurs

Nästa steg inom skript

I den här introduktionskursen får du bekanta dig med avancerade skriptkodskoncept. Du får omvandla data med korstabeller, rensa data och skapa och ladda data från Qlik-datafiler (QVD).

Modellera data

Visa och omvandla datamodellen

Lär dig visa och omvandla en apps struktur.

Beprövade metoder för datamodellering

Titta på beprövade metoder för datamodellering.

Förstå data med hjälp av katalogverktyg (endast på engelska)

Lär dig hur du kan uppnå en bättre dataeffektivitet och samtidigt upprätthålla säkerheten och efterleva standarder.

Genomgång

Kombinera tabeller med tvingad konkatenering

Den här stegvisa genomgången visar hur du kan använda tvingad konkatenering för att kombinera två likartade datatabeller.

Genomgång

Ladda data i etapper med kommandot STORE

Det här steg för steg-exemplet visar hur du laddar data i etapper med kommandot Store.

Hantera data

Hantera datasäkerhet med Section Access

Lär dig hur du kan styra säkerheten för ett program med hjälp av section access.

Hantera stora datamängder med on-demand-appar

Lär dig hur du kan ladda och analysera stordatakällor i Qlik Sense med hjälp av on-demand-appar.

Hantera data med dynamiska vyer

Lär dig styra källorna för analysen och när data uppdateras i visualiseringar med hjälp av dynamiska vyer.

Anpassa logiska modeller för Insight Advisor

Lär dig anpassa hur Insight Advisor tolkar dina appdata när insikter genereras från frågor.

Introduktionskurs

Anpassa hur Insight Advisor tolkar data

Den här introduktionskursen visar hur du kan använda affärslogik för att anpassa hur Insight Advisor tolkar data i sökbaserade analyser.