Gå till huvudinnehåll

day - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar dagen om decimaldelen av expression tolkas som datum enligt standardtolkningen av tal.

Funktionen returnerar dagen i månaden för ett visst datum. Den används vanligtvis för att härleda ett dagfält som en del av en kalenderdimension.

Syntax:  

day(expression)

Returnerad datatyp: heltal

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

day( 1971-10-12 )

returnerar 12
day( 35648 ) returnerar 6, eftersom 35648 = 1997-08-06

Exempel 1 – DateFormat datauppsättning (skript)

Exempel 2 – ANSI-datum (skript)

Exempel 3 – Oformaterade datum (skript)

Exempel 4 – Beräkna utgångsmånad (diagram)