Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Kom igång med att ladda dina data

Qlik Cloud-analys tillhandahåller ett antal olika sätt att ladda och omvandla dina data för användning i Qlik Sense-appar.

Den bästa metoden för att lägga till dina data i Qlik Cloud och ladda dem i en app beror på vilken typ av data du arbetar med.

I det här ämnet finns flera olika arbetsflöden beroende på datatyp.

 • Befintliga datakällor

 • Nya datafiler

 • Nya webb-, moln- och databaskällor

 • Ny data som anges manuellt

Befintliga datakällor

Du kanske har tillgång till befintliga datakällor i Qlik Cloud. Du kanske redan har lagt till de här källorna, eller de kanske har gjorts tillgängliga för dig av andra personer.

Om du använder en befintlig datauppsättning, till exempel en QVD- eller XLSX-fil är datakatalogen det bästa verktyget för att läsa in dina data till en app.

Om du använder en befintlig koppling kan du lägga till data med Datahanteraren eller Skriptredigeraren. Datahanteraren erbjuder en guidad upplevelse för att lägga till data. Med Skriptredigeraren kan du skapa skript för laddning av dina data.

Nya datafiler

Om du har datafiler som lagras på plats som du vill använda med din analysapp måste du lägga till dem i Qlik Cloud.

Om datauppsättningen antagligen inte kommer att behöva uppdateras regelbundet kan du ladda upp datauppsättningen manuellt. När den har laddats upp kan du använda datakatalogen för att lägga till data i din app.

Om din lokala datauppsättning uppdateras regelbundet kan du använda Qlik DataTransfer för att överföra datauppsättningen till Qlik Cloud automatiskt när den uppdateras.

Nya webb-, moln- och databaskällor

Om du har data som lagras på webben, i molnet eller i databaser kan du komma åt dina data i Qlik Cloud via en koppling. Qlik Sense har ett antal tillgängliga kopplingar.

När du har lagt till dina kopplingar i Qlik Cloud har du två alternativ:

 • Du kan skapa datauppsättningar från din koppling. Då skapas en datafil i Qlik Cloud som data från din koppling laddas till. På så sätt går det snabbare att ladda data från kopplade datakällor.

 • Du kan ladda direkt från kopplingen till din app.

Du kan skapa datauppsättningar från data som du har kommit åt från dina kopplingar

Du kan lägga till en koppling i datakoppling i Qlik Cloud och sedan ladda in data direkt via kopplingen.

Ny data som anges manuellt

Du kan ange data manuellt i Datahanteraren. Detta är användbart om du har en datakälla där du vill redigera något värde i Qlik Sense eller om du har data i en tabell i en PDF eller i en annan källa som Qlik Sense inte kan importera data från.

Förbereda data för andra appar

Du kan använda skript för att ladda, omvandla och exportera data för användning i appar. Skript är användbara när du behöver omvandla data men inte vill skapa en fullständig analysapp.

 1. Skapa ett skript i hubben.

  Skapa skript

 2. Lägg till datakällor i skriptet. Gör något av följande:

 3. Redigera och omvandla de data som du har lagt till i skripten.

  Redigera laddningsskript

  Förstå skriptsyntax och datastrukturer

  Översikt över skriptsyntax

 4. Om dina laddade data omfattar geografiska data kan du vid behov använda GeoOperations för att utföra geografiska beräkningar och funktioner.

 5. Qlik GeoOperations-analyskällor

 6. Du kan även förhandsgranska data och felsöka eventuella problem.

  Previewing data in Skriptredigeraren

 7. Ladda och exportera dina data.

  Köra laddningsskript för att exportera data i skript

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!