Gå till huvudinnehåll

yearstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör som motsvarar starten av den första dagen i det år som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Med andra ord bestämmer yearstart()-funktionen vilket år datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den sista millisekunden av det året. Den första månaden för året är som standard januari. Du kan dock ändra vilken månad som anges som första månaden genom att använda first_month_of_year-argumentet i yearstart()-funktionen.

Diagram över yearstart()-funktionen som visar tidsintervallet som funktionen kan täcka.

Diagram som visar yearstart()-funktionen identifierar datum inom en given årsperiod och returnerar tidsstämpeln för början av året för datum som infaller på det givna året.

yearstart()-funktionen används som en del av ett uttryck när du vill att beräkningen ska använda den del av året som ännu inte har gått Till exempel om du vill beräkna den ränta som har ackumulerats under ett år hittills.

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Följande månader kan användas i first_month_of_year argument:

first_month_of_year values
Månad Värde
Februari  2
mars 3
april 4
Maj 5
juni 6
juli 7
augusti 8
september 9
oktober 10
November  11
december 12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på en kombination av identitetsleverantörsinställningar, systeminställningar eller webbläsarinställningar. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
yearstart('10/19/2001') Returns 01/01/2001 00:00:00.
yearstart('10/19/2001',-1) Returns 01/01/2000 00:00:00.
yearstart('10/19/2001',0,4) Returns 04/01/2001 00:00:00.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exampel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario