Gå till huvudinnehåll

Ändra regioninställningar för appar och skript

Som standard kommer appar och skript som du skapar att använda de regioninställningar som du har angett i din profil i Inställningar och hantering. Du kan redigera eller ändra dessa i laddningsskriptet i din app eller ditt skript.

Alla nya appar har ett delavsnitt i laddningsskriptet som heter Huvudavsnitt. Huvud innehåller SET-funktioner med variabler för regioninställningar. Dessa ställer in format för valuta, datum och decimaler samt lokalisering av namn på dagar och månader baserade på regioninställningar i din profil. Information om hur du gör regioninställningar finns i Ställa in önskade regioninställningar för att skapa appar och skript i Qlik Cloud-analys.

Main, med variabler för regioninställningar

Den automatiskt genererade huvuddelen av datainläsningsredigeraren, med regionala inställningar

Du kan ändra variabelvärden i Skriptredigeraren om du vill ändra regioninställningar.

Följande variabler för formatering av tal är tillgängliga

 • ThousandSep: Definierar vilken avgränsare som ska användas för tusental. Mer information finns i ThousandSep.

 • DecimalSep: Definierar vilket skiljetecken som ska användas för att ange decimaler. Mer information finns i DecimalSep.

 • NumericalAbbreviation: Definierar numeriska förkortningar för stora och små tal. Mer information finns i NumericalAbbreviation.

Följande variabler för formatering av valuta är tillgängliga:

 • MoneyThousandSep : Definierar vilken avgränsare som ska användas för tusental. Mer information finns i MoneyThousandSep.

 • MoneyDecimalSep ; definierar vilket skiljetecken som ska användas för att ange decimaler i valutan. Mer information finns i MoneyDecimalSep.

 • MoneyFormat: definierar valutans symbol och format. Mer information finns i MoneyFormat.

Följande variabler för formatering av tid är tillgängliga:

 • TimeFormat: Definierar tidsformatet för appen. Mer information finns i TimeFormat.

 • DateFormat:  Definierar datumformatet för appen. Mer information finns i DateFormat.

 • TimestampFormat:  Definierar datum- och tidsformat för tidsmarkörer i appen. Mer information finns i TimestampFormat.

 • FirstWeekDay: Definierar vilken dag som ska anges som första dagen i veckan. Mer information finns i FirstWeekDay.

 • BrokenWeeks: Definierar om veckor ska brytas vid årsskiften eller inte. Mer information finns i BrokenWeeks.

 • ReferenceDay: Definierar vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera årets vecka 1. Mer information finns i ReferenceDay.

 • FirstMonthOfYear: Definierar vilken månad som ska användas som årets första månad. Mer information finns i FirstMonthOfYear.

 • MonthNames:  Definierar de korta formerna för månadsnamnen som används i appen. Mer information finns i MonthNames.

 • LongMonthNames:  Definierar den långa formen för månadsnamnen som används i appen. Mer information finns i LongMonthNames.

 • DayNames:  Definierar den korta formen för dagarnas namn som ska användas i appen. Mer information finns i DayNames .

 • LongDayNames:  Definierar den långa formen för dagarnas namn som används i appen. Mer information finns i LongDayNames .

Följande variabel är tillgänglig för sorteringsordning och sökmatchning:

 • CollationLocale: Anger vilken språkvariant som ska användas för sorteringsordning och sökmatchning. Värdet är kulturnamnet för en språkvariant, till exempel ”en-US”.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!