Gå till huvudinnehåll

Vad är nytt i SaaS editions of Qlik Sense?

Läs om de nya funktionerna och förbättringarna i SaaS editions of Qlik Sense.

20 april 2021

Användarupplevelsen

Nu når du vårt Ideation-program direkt från din hubb. Med Qliks Ideation-program har våra kunder och partner möjlighet att påverka hur produkterna utvecklas och vilka nya idéer vi tar med oss i utvecklingsprocessen. Under Connect & Learn på webbplatsen finns nu ett särskilt utrymme för Ideation, där du hittar en video som presenterar programmet. Härifrån kan du även gå direkt till Community-forumet. Vidare kan du nu se vilka nya funktioner som kommit fram genom Ideation-processen. De kommer att ha en Ideation-markering i området What’s New i Connect & Learn.

13 april 2021

Publicera

Publicera en app från en kopia av den ursprungliga appen

Användare kan publicera om appar från personliga och delade utrymmen till hanterade utrymmen med kopierade eller återskapade versioner av en ursprunglig app. Detta möjliggör ett mer flexibelt arbetsflöde för innehåll, mellan utrymmen för utveckling, testning och produktion.

Publicera appar i molnhubbar

Bättre funktion för att exportera ark som PDF i SaaS editions of Qlik Sense

Funktionen för att exportera som PDF har förbättrats så att Qlik-teman levereras på ett bättre sätt med bibehållna marginaler, presentationsrubriker och andra visuella element, och arket återges på ett sätt som nära liknar vad du ser i instrumentpanelen.

Hämta visualiseringar

Connectivity

Stöd för OAuth i Salesforce-kopplingen

Salesforce-kopplingen har nu stöd för OAuth-autentisering, vilket ger en högre säkerhet eftersom användarinformationen hålls åtskild från Qlik Sense.

Skapa en Salesforce-koppling (endast på engelska)

Användarupplevelsen

Nytt verktygsfält och övre navigeringsfält

Navigera snabbt och använd verktygen du behöver i navigeringsfältet och verktygsfältet som fått ny design i Qlik Sense.

Navigeringsfältet

30 mars 2021

Skalbarhet

Fler alternativ för dedikerad kapacitet

Dedikerad kapacitet ger ytterligare dedikerat minne och virtuell CPU i SaaS editions of Qlik Sense för att stödja den arbetsbelastning och användning som stora appar medför. I den här versionen finns fler alternativ för kunder som vill köpa dedikerad kapacitet, med möjlighet att välja poddar med 120 GB eller 240 GB.

25 mars 2021

Datakatalog

Integrering mellan datakatalog och molnhubb

I SaaS editions of Qlik Sense Enterprise och Business ingår nu en första uppsättning verktyg för datakatalogisering som kommer att utvecklas vidare med fler funktioner i framtiden. Med integrerad datakatalogisering kan användare lägga mindre tid på att hitta data och mer på att dra nytta av dem. Nu kan datauppsättningar profileras och styras inom molnhubben, vilket gör det lättare för användare att hitta och avgöra vilka data som är bäst att använda i en ny eller befintlig app.

Förstå data med hjälp av katalogverktyg

23 mars 2021

Systemintegrering

Webhooks

Webhooks möjliggör kommunikation mellan företagsprogram som kan skicka och ta emot automatiska meddelanden sinsemellan. På så sätt blir det enklare att skapa automatiserade arbetsflöden, få bättre kontroll över analysleveranskedjan och använda aktiv intelligens i organisationen.

Webhooks

Övervakning

Information om appens storlek har lagts till i appdetaljerna

Nu kan användare övervaka appstorlek på disken och i minnet för sina program. Informationen finns i delavsnittet Appdetaljer i varje app och i delavsnittet App i Management Console. Detta gör det möjligt för användare att övervaka appars storlek och utvärdera om ytterligare datakapacitet behövs.

Molnhubben

16 mars 2021

Aviseringar

Flerstegsvillkor för aviseringar

Nu kan användare skapa dataaviseringar med villkor som omfattar flera steg genom att lägga till och gruppera steg i ett visuellt gränssnitt. Detta gör funktionen mer stabil och gör det lättare att styra hur aviseringar utvärderas, vilket gör dataaviseringen ännu bättre.

Ange villkor för aviseringar

Visualiseringar och instrumentpaneler

Nytt, bättre kombinationsdiagram

Nu finns ett ännu bättre kombinationsdiagram med starkare funktioner som stöd för vertikal presentation, referenslinjer som baseras på mått och dimensioner, samt formatering av linjer och staplar.

Egenskaper för kombinationsdiagram

9 mars 2021

Lättare att använda

Binära laddningar från utrymmen

Återanvänd datamodeller enklare genom att använda appar i personliga och delade utrymmen som datakällor för binära laddningar. Detta är utöver den nuvarande möjligheten att göra binära laddningar från tredjepartslagringsutrymmen.

Binary

Förbättrad hantering av användare

Administratörer få nu en varning om de via e-post försöker bjuda in en användare som redan är aktiv i systemet. Den aktiva användaren får inte ytterligare en inbjudan.

Hantera användare

Connectivity

Ny Qlik Sense-koppling för Databricks

Den strategiska Qlik-partnern Databricks ökar i popularitet, och i SaaS editions of Qlik Sense Enterprise och Business ingår nu en förkonfigurerad koppling för Databricks. Även stöd för den nya Apache Spark 3.0-motorn ingår. Med Databricks-kopplingen, som använder Databricks SQL Analytics-tjänsten, kan Qlik Sense-användare enkelt inkludera data i Databricks för att både få en heltäckande vy av verksamheten och generera nya insikter och datadrivna åtgärder.

Databricks (endast på engelska)

2 mars 2021

Visualiseringar

Aktiva diagram- och rutnätsdimensioner

Bättre funktioner har lagts till i rutnätsdimensioner för dina visualiseringar, som gör det lättare att identifiera diagrammets plats och associerade dimensioner på arket. En ny indikator har lagts till längst ned till höger på diagramobjekten. Den innehåller rutnätsdimensionerna och koordinaterna när du flyttar eller ändrar storlek på objekt på dina ark.

22 februari 2021

Administration

Hantering av prenumerationer

Nu kan servicekontoägare ha fler än en prenumeration och klientorganisation associerade med sina e-postadresser. Och användare som har åtkomst till fler än en klientorganisation via prenumerationer kan enkelt visa alla klientorganisationerna från samma plats i MyQlik-portalen och på inloggningssidan. Om prenumerationen medger fler än en klientorganisation och servicekontoägaren inte har skapat alla klientorganisationer de får, går det att skapa de klientorganisationer som återstår från MyQlik.

Registrera dig för en prenumeration

9 februari 2021

Förstärkta analyser

Insight Advisor Sök

Sökbaserad Insight Advisor-analys i Qlik Sense-appar har förbättrats på flera sätt. Förbättringarna omfattar:

  • Analys av förändring över tid – Insight Advisor-sökning genererar nu flera diagram för en enskild analystyp, som att leverera en analys som jämför data för två datumperioder med en kombination av diagram.

  • Generering av naturligt språk – visuella diagram som genereras av Insight Advisor-sökning har nu ett nytt alternativ som låter användaren visa narrativa insikter och datatolkningar.

Använda naturligt språk med Insikter

Insight Advisor Chatt

Insikters konversationsanalys i Qlik Sense-appar har förbättrats på flera sätt. Förbättringarna omfattar:

  • Förslag på uppföljning: Nu erbjuder Insight Advisor Chat användaren möjliga uppföljningsfrågor som hjälper till att fördjupa analysen och insikterna.

  • Bättre kontextkänslighet: Insight Advisor Chat tolkar sammanhang på ett bättre sätt, avseende hur en fråga hanteras med hänsyn till en tidigare eller ny fråga.

Utforska appar med Insight Advisor Chat

Bättre k-medelvärdesklustring

Den nya KMeans-algoritmen kan förhindra att skeva resultatkluster skapas när en funktion dominerar över en annan. Nu kan data normaliseras för analys med en valfri ”norm”-parameter.

Diagramfunktion för K-medelvärde-2D

Introduktionskurs om affärslogik

Det finns en ny introduktionskurs som visar hur du får bättre sökbaserad analys i Insight Advisor med hjälp av affärslogik. Genom att anpassa den logiska modellen och lägga till vokabulär kan du göra den sökbaserade analysen lättare att arbeta med.

Introduktionskurs – Anpassa hur Insight Advisor tolkar data

Avancerad redigering

Originalmått i uttryck

Nu kan användare referera till originalmått inne i uttryck, vilket ger bättre produktivitet och styrning.

Använda originalmått i uttryck

Dolda ark

Användare som skapar appar kan nu visa eller dölja ark baserat på villkor. Det innebär att du kan anpassa vad som visas och använda samma app för flera användargrupper.

Ange ett visningsvillkor för ett ark

Användarstyrda laddningar

Genom att lägga till nya knappåtgärder kan den som skapar appar göra det möjligt att ladda data direkt från appen.

Knapp

Visualiseringar

Rutnätsdiagram

En ny visualisering som använder symboler i olika storlekar som sorteras i ett rutnät. Rutnätsdiagrammet ingår i Visualization bundle.

Rutnätsdiagram

Videospelare

En ny funktion som du använder för att bädda in och spela upp videor direkt i Qlik Sense-appar.

Videospelare

Användarupplevelsen

Anpassningsbar landningssida i hubben

Qlik Sense SaaS-användare kan nu anpassa hubbens landningssida genom att välja vilka samlingar som ska visas på startsidan och i vilken ordning.

Molnhubben

Aviseringar

Section access-beteende

Nu kan aviseringar utvärderas baserat på om section access är aktiverat eller ej i källprogrammet.

Övervaka ändringar i data med aviseringar

Ändrade gränser för mottagare

För appar utan section access är antalet mottagare obegränsat. För appar med section access är gränsen nu 100.

Övervaka ändringar i data med aviseringar

Connectivity

Konsoliderad SAP-konnektivitet

Nu är SAP Bex- och InfoProvider-konnektivitet tillgänglig i Qlik Sense SaaS, vilket gör våra end-to-end-SAP-lösningar bättre. Detta är en ny SAP BW-koppling som kombinerar InfoProviders- och BEx-kopplingarna.

Installera SAP-transportörer i SaaS-versioner av Qlik Sense (endast på engelska)

Ny Amazon Athena ODBC-koppling

ODBC-kopplingarna inkluderar nu konnektivitet till Amazon Athena-databaser.

Amazon Athena (endast på engelska)

Uppdaterad Teradata-koppling med stöd för SSO

Med enkel inloggning (SSO) kan Qlik Sense lagra inloggningsuppgifterna skilt från datakopplingen. På så sätt kan du se till att användarspecifika inloggningsuppgifter används och spara en uppsättning inloggningsuppgifter som används för flera kopplingar.

Configuring SSO for the Teradata connector (endast på engelska)

Qlik associative engine

Merge-kommando i skriptkod

Med det nya Merge-kommandot i Qlik Sense-skriptkoden kan du ladda bara de data som har ändrats i en Qlik Sense-app utan att behöva ladda hela datamodellen.

Merge

Nya beräkningsfunktioner:

  • Coalesce: Returnerar det första uttrycket som inte är null.

  • EmptyIsNull: Identifierar tomma strängar.

  • LevenshteinDist: När du vill jämföra ungefärliga strängar.

Administration

Prestandautvärdering för appar

Apputvärdering är en ny funktion som är inbyggd i Qlik Sense SaaS som stöd för Sense-apputvecklare. Med apputvärdering kan apputvecklare begära en prestandautvärdering för en Sense-app.

Utvärdera appens prestanda

Förbättringar och tillägg i dokumentationen

Bättre datasäkerhet och Section Access

Dokumentationen om hur datasäkerhet hanteras med hjälp av Section Access har arbetats om med en ny struktur som visar hur olika säkerhetsnivåer kan skapas med hjälp av datareduktion. En tydlig förklaring av Section Access-koncept, uppdaterad information om hur Section Access används och fler exempel på behörighetsskript har lagts till.

Hantera datasäkerhet med Section Access