Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Så här fungerar appar

Appar är program som skapats särskilt för en viss uppgift. Appar innehåller data som läses in från datakällor och som tolkas med hjälp av visualiseringar.

I stället för att driftsätta och underhålla gigantiska verksamhetsapplikationer kan du skapa dina egna appar som du kan återanvända, förändra och dela med andra. Med app-modellen kan du gå vidare och ställa nästa fråga på egen hand, utan att behöva kontakta en expert för att få nya rapporter eller visualiseringar.

Appar är utformade för att hjälpa dig förstå data. Datakällor kan läggas till i utrymmen. De läggs antingen till från en app eller också skapas de i molnhubben. Deras data laddas sedan i appen. Associationer skapas mellan relaterade datatabeller. Data tolkas i visualiseringar som läggs till på ark i appen utifrån datamodellen. Visualiseringar utgörs av diagram, tabeller och liknande återgivningar av data. Medlemmar som har åtkomst till en app kan göra urval i visualiseringarna, vilket gör det möjligt för dem att utforska data, få insikter och göra upptäckter.

Appar i Qlik Cloud-analys-hubben kan vara Qlik Sense-appar eller QlikView-appar.

Qlik Sense-appar

En Qlik Sense-app består av ett eller flera ark som innehåller visualiseringar. Visualiseringar utgörs av diagram, tabeller och liknande återgivningar av dina data tillsammans med annan information. Genom att göra urval i dina visualiseringar kan du analysera informationen genom att utforska data och komma till insikt om dem.

Qlik Sense-appar skapas antingen i Qlik Cloud-analys-hubben eller så distribueras de till den från en Qlik Sense Enterprise on Windows-distribution.

Appar som har skapats i andra Qlik Sense-distributioner kan även laddas upp till Qlik Cloud-analys-hubben. Dessa appar kan redigeras och ändras. Information om hur du skapar och hanterar appar i molnhubben finns i Arbeta med appar.

Om du har åtkomst till en app kan du utforska appen samt dess ark och berättelser. Appar använder en associativ urvalsmodell för att hjälpa dig att upptäcka kopplingar mellan datauppsättningar. I takt med att du klickar markeras associerade datavärden. Urval markeras i grönt, associerade data visas i vitt och uteslutna (icke associerade) data visas i grått. När du får denna omedelbara återkoppling kan du enkelt komma på nästa fråga och fortsätta utforska och upptäcka.

Appar kan delas med andra medlemmar i Qlik Cloud-analys-hubben. Appar kan läggas till i delade utrymmen så att medarbetare kan utveckla dem tillsammans. Appar som innehåller känslig information kan publiceras i hanterade utrymmen där specifika användare kan se dem. Information om hur flera medlemmar i molnhubben kan samarbeta finns i Dela och hämta appinnehåll.

Beroende på vad du har för behörighet för appen och utrymmet där den finns, kan du även lägga till egna privata ark och berättelser i appen och dela dem med andra användare. Du kan läsa mer om hur du skapar offentligt innehåll i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

Appar kan publiceras till Qlik Cloud-analys-hubben från Qlik Sense Enterprise on Windows. Dessa appar är mycket mer begränsade i sina funktioner i Qlik Cloud-analys-hubben än appar skapade i Qlik Cloud-analys-hubben.

Insight Advisor

Insight Advisor är en svit med funktioner som hjälper dig med Qlik Sense-appar. Insight Advisor hjälper dig att skapa analyser, analysera data och bygga en programdatamodell. Följande Insight Advisor funktioner är tillgängliga:

  • Analystyper i Insight Advisor

  • Sök i Insight Advisor

  • Insight Advisor Chat

  • Associative Insights

  • Diagramförslag

  • Rekommenderade associationer

Analystyper i Insight Advisor och Sök i Insight Advisor hjälper dig att snabbt skapa analyser i appar. Analystyper i Insight Advisor skapar diagram från den analystyp och de data du väljer att använda i analysen. Sök i Insight Advisor använder sökbaserad analys för att skapa diagram baserat på dina sökningar. Som programutvecklare hjälper Insight Advisor dig att skapa programinnehåll. Som företagsanvändare som använder program för analys, hjälper Insight Advisor dig att skapa analyser utanför det som finns i programarken. Mer information finns här:

Insight Advisor Chat ger en chattbaserad lösning för analys i konversationsformat. Med Insight Advisor Chat kan du göra sökningar med naturligt språk från hubben till appar som du sedan får tillgång till.Insight Advisor Chat returnerar sedan relevanta visualiseringar. Mer information finns i Utforska appar med analys av konversationer.

Associative insights hjälper dig att hitta blinda fläckar och upptäcka relationer som du kanske har missat. Associative insights jämför bidragen från dina urval och uteslutna värden med dina mått. Mer information finns här Upptäcka dina data med Associative Insights.

Med Diagramförslag kan du välja datafält när du redigerar ett ark och sedan låta Insight Advisor välja dimensioner, mått och visualiseringstyper. Det föreslagna diagrammet justeras efter dina ändringar. Du kan anpassa ett visualiseringsförslag med en fokuserad uppsättning egenskaper. Mer information finns här Skapa visualiseringar med diagramförslag från Insight Advisor.

Rekommenderade associationer Insight Advisor kan rekommendera associationer mellan dina datatabeller i vyn Associationer i Datahanteraren. I panelen Rekommenderade associationer kan du visa och tillämpa dessa rekommendationer. Mer information finns i Associera data i tabellredigeraren.

QlikView-appar

Medlemmar i Qlik Cloud-analys-hubben som har åtkomst till QlikView kan också lägga till sina QlikView-appartill Qlik Cloud. QlikView-appar har samma syfte som Qlik Sense-appar, men gränssnittet ser annorlunda ut. QlikView-appar kan laddas upp till Qlik Cloud eller så kan de distribueras från QlikView AccessPoint.

QlikView-appar är skrivskyddade. Användarna kan utforska visualiseringarna i appen, men de kan inte redigera appen eller lägga till egna ark i den. QlikView-appar kan delas med andra användare och läggas till i utrymmen. Du kan inte göra lika mycket med QlikView-appar i molnhubben som med Qlik Sense-appar. Mer information om vad QlikView-appar kan göra i Qlik Cloud-analys-hubben finns i QlikView-appar i Qlik Cloud.

Mer information om QlikView-appar och hur du skapar och utforskar dem finns i QlikView.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!