Gå till huvudinnehåll

Introduktion till Qlik Sense-appar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Introduktion till Qlik Sense-appar

Appar är program som skapats särskilt för en viss uppgift. Appar innehåller data som laddas från datakällor och som tolkas med hjälp av visualiseringar.

Appar är utformade för att hjälpa dig förstå data. Datakällor kan läggas till i utrymmen. De läggs antingen till från en app eller också skapas de i molnhubben. Deras data laddas sedan i appen. Associationer skapas mellan relaterade datatabeller. Data tolkas i visualiseringar som läggs till på ark i appen utifrån datamodellen. Visualiseringar utgörs av diagram, tabeller och liknande återgivningar av data. Medlemmar som har åtkomst till en app kan göra urval i visualiseringarna, vilket gör det möjligt för dem att utforska data, få insikter och göra upptäckter.

Appar i molnhubben kan vara Qlik Sense-appar eller QlikView-appar.

Qlik Sense-appar

Qlik Sense-appar i molnhubben skapas antingen i Qlik Sense-molnhubben eller också distribueras de till hubben från en Qlik Sense Enterprise on Windows-driftsättning.

Appar skapas i Qlik Sense-molnhubben. Appar som har skapats i andra Qlik Sense-driftsättningar kan även laddas upp till Qlik Sense-molnhubben. Appar i molnhubben kan redigeras och ändras. Information om hur du skapar och hanterar appar i molnhubben finns i Skapa appar.

Om du har åtkomst till en app kan du utforska appen samt dess ark och berättelser. Information om hur du utforskar en app finns i Analys för affärsanvändare.

Appar kan delas med andra medlemmar i molnhubben. Appar kan läggas till i delade utrymmen så att medarbetare kan utveckla dem tillsammans. Appar som innehåller känslig information kan publiceras i hanterade utrymmen där specifika användare kan se dem. Information om hur flera medlemmar i molnhubben kan samarbeta finns i Dela och hämta appinnehåll.

Beroende på vad du har för behörighet för appen och utrymmet där den finns, kan du även lägga till egna privata ark och berättelser i appen och dela dem med andra användare. Du kan läsa mer om hur du skapar offentligt innehåll i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

Appar kan publiceras till molnhubben från Qlik Sense Enterprise on Windows. Vad du kan göra med dem i molnhubben är mycket mer begränsat än för appar som skapas i molnhubben. Mer information finns i Appar som publiceras till Qlik Sense Enterprise SaaS från Qlik Sense Enterprise on Windows

QlikView-appar

Medlemmar i molnhubben som har åtkomst till QlikView kan även lägga till sina QlikView-appar i molnhubben. QlikView-appar har samma syfte som Qlik Sense-appar, men gränssnittet ser annorlunda ut. QlikView-appar kan laddas upp till molnhubben, eller också kan de distribueras från QlikView AccessPoint.

QlikView-appar är skrivskyddade. Användarna kan utforska visualiseringarna i appen, men de kan inte redigera appen eller lägga till egna ark i den. QlikView-appar kan delas med andra användare och läggas till i utrymmen. Du kan inte göra lika mycket med QlikView-appar i molnhubben som med Qlik Sense-appar. Mer information om vad QlikView-appar kan göra i molnhubben finns i QlikView-appar i Qlik Sense.

Mer information om QlikView-appar och hur du skapar och utforskar dem finns i QlikView.