Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Presentation av Qlik Cloud

Välkommen till Qlik Cloud plattform för dataintegrering och analys – en enhetlig modern datastack med funktioner för att flytta företagsdata från källor lokalt och i molnet till Qliks värdbaserade analyslösning och andra analysmiljöer med självbetjäning.

Qlik Cloud är tillgängligt i flera utgåvor med stöd för kundernas varierande behov, bland annat den offentliga sektorn i USA. Qlik Cloud Government är bara tillgänglig för den offentliga sektorn i USA och skiljer sig från utgåvan av Qlik Cloud som Qlik erbjuder för kommersiellt bruk på grund av de säkerhetsprotokoll som krävs inom offentlig sektor i USA. Så långt som möjligt ser Qlik till att hålla båda plattformserbjudandena synkroniserade vad avser produktens egenskaper och funktioner. Mer information finns i Qlik Cloud Government.

Qlik Cloud-analys

Qlik Cloud-analys, som är en värdbaserad tjänst, sätter standarden för tredje generationens plattform för dataanalys och ser till att alla i organisationen kan fatta databaserade beslut. Den är byggd på Qliks unika associativa motor och låter dig söka och utforska alla dina data så att du kan få insikter som är lätta att missa med frågebaserade verktyg. Qlik-motorn har stöd för analyser i självbetjäningsmiljö, interaktiva instrumentpaneler, analys av konversationer, inbäddad och anpassad analys, mobil analys, rapporter och avisering. Mer information finns i Data analyseras.

Prenumerationsalternativ för Qlik Cloud-analys

Alla analysprenumerationer har kraften i Qliks tredje generationens plattform för dataanalys tillgänglig för grupper, team och företag som snabbt vill dra nytta av analysfunktionerna i sin verksamhet och fatta databaserade beslut. Du kan enkelt utveckla program, dela insikter och ge grupper av användare behörighet att skapa, redigera eller interagera med innehåll.

Qlik Cloud-analys-prenumerationer är tillgängliga i tre nivåer: Standard, Premium och Enterprise. Prenumerationerna baseras på en kapacitetsmodell där volymen data för analys i Qlik Cloud är den primära värdemätaren. De högre nivåerna har mer funktioner, ökad datakapacitet och högre gränser för antal användare och storleken på standardappar (i minnet). Mer information om vad som ingår i prenumerationerna finns i prenumerationsalternativ för Qlik Cloud Analytics eller om du går till Qlik prissättning.

Qlik Sense Enterprise SaaS och Qlik Sense Business är användarbaserade prenumerationer med antal användare som värdemätare. Mer information om dessa prenumerationer finns i Användarbaserade Qlik Cloud-prenumerationer.

Qlik Cloud Data Integration

Qlik Cloud Data Integration är en värdbaserad och hanterad iPaaS-lösning (Integration Platform as a Service). Den hjälper dataingenjörer att leverera, omvandla och göra företagsdata enhetlig i realtid via automatiserade, styrda och återanvändningsbara datapipelines. Replikera data i närapå realtid från lokala källor eller molnkällor till Qlik Cloud eller andra BI-miljöer med molndata. Data kan katalogiseras, omvandlas och levereras säkert och analyseras direkt. Mer information finns i Integrerar data.

Prenumerationsalternativ för Qlik Cloud Data Integration

Qlik Cloud Data Integration-prenumerationer är tillgängliga i tre nivåer: Standard, Premium och Enterprise.Prenumerationerna baseras på en kapacitetsmodell där volymen data som flyttas med Qlik Cloud är den primära värdemätaren. De högre nivåerna ger ytterligare funktioner, avancerade datakällor och omvandlingar samt större datakapacitet. Alla utgåvor av Qlik Cloud Data Integration innehåller relaterade Qlik Cloud-funktioner, som Qlik Sense och AutoML.

Mer information om vad som finns med i prenumerationerna finns i Prenumerationsalternativ för Qlik Cloud Data Integration eller gå till Qlik prissättning.

Integrering och analys av data med Qlik Cloud: hur de fungerar tillsammans

Kombinationen av förflyttning och omvandling av data med integrerad analys utgör en holistisk och heltäckande livscykel för företagsdata. Qlik Cloud Data Integration överför data med enhetliga metadata och härstamning till metadatakatalogen i ett format som kan börja användas direkt för att skapa och analysera program. Moln- och företagsdatakällor överförs säkert via automatiserade datapipelines som skapas, hanteras och övervakas inom Qlik Cloud.

Qlik AutoML

Med Qlik AutoML kan analysteam enkelt generera maskininlärningsmodeller för prognosanalys och analys av tänkbara scenarier, med ett intuitivt, kodfritt användargränssnitt. Mer information hittar du i Maskininlärning med Qlik AutoML.

Katalog och ursprung

Qliks integrerade katalog med tekniska, operativa och företagsmetadata gör det möjligt för medarbetare att söka i betrodda, relevanta data och börja använda dem direkt på ett enkelt sätt. Du kan läsa mer i Förstå data med hjälp av katalogverktyg.

Qlik programautomatisering

En molntjänst utan programmering utan programmering som effektiviserar arbetsflöden mellan SaaS-program och Qlik Cloud. Qlik programautomatisering skapar ett visuellt gränssnitt utan programmering, där det är enkelt att bygga automatiserade arbetsflöden för analyser och data. Mer information finns i Qlik programautomatisering.

Rapportering

Ett antal alternativ är tillgängliga för rapportutvecklare som vill leverera anpassade burstrapporter med Qlik Cloud-analys-data till interna och externa intressenter.

Qlik Reporting Service är en mervärdesuppsättning med tjänster i en Qlik Cloud-prenumeration som tillhandahåller rapportfunktioner på företagsnivå från Qlik Cloud. I mindre skala kan affärsanvändare också generera schemalagda prenumerationer till diagram och ark i en Qlik Sense-app.

Läs mer i Rapporter frånQlik Cloud-analys.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!