Gå till huvudinnehåll

weekname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som visar år och veckonummer med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i veckan som innehåller date.

Syntax:  

WeekName(date[, period_no [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]])

weekname()-funktionen bestämmer i vilken vecka datumet infaller och returnerar veckans veckonummer och år. Veckans första dag bestäms av systemvariabeln FirstWeekDay. Du kan även ändra den första veckodagen genom att använda argumentet first_week_day i weekname()-funktionen.

 I Qlik Sense, hämtas de regionala inställningarna när appen skapas, och motsvarande inställningar lagras i skriptet som miljövariabler.

En nordamerikansk apputvecklare får ofta Set BrokenWeeks=1; i skriptet, vilket motsvarar brutna veckor. En europeisk apputvecklare får ofta Set BrokenWeeks=0; i skriptet, vilket motsvarar obrutna veckor.

Om ditt program använder brutna veckor, börjar veckoräkningen den 1 januari och slutar dagen före systemvariabeln FirstWeekDay oavsett hur många dagar som har förlöpt.

Om din ansökan använder obrutna veckor kan vecka 1 börja föregående år eller under de första dagarna i januari. Detta beror på hur du använder systemvariablerna ReferenceDay och FirstWeekDay.

Exempel på veckonamnsfunktion
Datum ISO-veckonamn USA-veckonamn
Lör 2020 Dec 26 2020/52 2020/52
Sön 2020 Dec 27 2020/52 2020/53
Mån 2020 Dec 28 2020/53 2020/53
Tis 2020 Dec 29 2020/53 2020/53
Ons 2020 Dec 30 2020/53 2020/53
Tors 2020 Dec 31 2020/53 2020/53
Fre 2021 Jan 1 2020/53 2021/01
Lör 2021 Jan 2 2020/53 2021/01
Sön 2021 Jan 3 2020/53 2021/02
Mån 2021 Jan 4 2021/01 2021/02
Tis 2021 Jan 5 2021/01 2021/02

Funktionen weekname() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter veckor.

Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka. För att upprätthålla samstämmighet med BrokenWeeks-miljövariabeln i applikationen använder du weekname() i stället för lunarweekname(). Om programmet använder obrutna veckor kan vecka 1 innehålla datum från december föregående år eller exkludera datum i januari innevarande år. Om programmet använder brutna veckor kan vecka 1 innehålla mindre än sju dagar.

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date. Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Se FirstWeekDay för mer information om systemvariabeln.

broken_weeks

Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.

Se BrokenWeeks för mer information om systemvariabeln

reference_day

Om du inte specificerar reference_day, används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Qlik Sense-funktioner använder som standard 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

Se ReferenceDay för mer information om systemvariabeln

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exemplen nedan antar:

Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Exempel på funktioner
Exempel Resultat
weekname('01/12/2013') Returnerar 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1) Returns 2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) Returnerar 2013/02.

Exempel 1 – Datum utan ytterligare argument

Exampel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario