Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Data analyseras

Qlik Cloud-analys erbjuder branschledande moderna analysfunktioner för alla typer av användare och användningsområden – från självbetjäningsanalyser till interaktiva instrumentpaneler och applikationer, samtalsanalyser, metadatakataloger och ursprung, mobilanalyser, rapportering och varningar.

Programmet förstärker och förbättrar den mänskliga intuitionen med analysförslag baserat på artificiell intelligens, automatiserad maskininlärning och interaktion med naturligt språk.

Qlik Cloud-analys Programmet är framtaget för att förstärka användarens intuition och möjlighet att tolka data för alla typer av användare, vilket gör det lätt för användaren att utforska information och snabbt få tillförlitliga insikter för problemlösning – allt från det enkla till de mest komplexa.

  • Qlik Cloud-analys är en samarbetsmiljö för att utveckla och dela innehåll. Delade och hanterade utrymmen ger intuitiv och enkel kontroll över appens innehåll.

  • Ett användargränssnitt med enkla författarverktyg som hjälper användare på alla nivåer att skapa avancerade diagram och visualiseringar.

  • Med en helt konversationsbaserad analyslösning som är inbyggd i Qlik CloudInsikter – används naturlig språkbehandling för förståelse användarens avsikt och inlärning med varje interaktion för att avslöja samband, korrelationer och trender i dina data.

  • Qlik Cloud-analys metadatakatalogen ger dig förståelse av och insyn i de datauppsättningar som du har tillgång till. När du har bestämt vilket innehåll som bäst uppfyller dina behov kan du välja datauppsättningar, tabeller och fält från katalogen och läsa in dem direkt i dina appar.

  • Snabb upptäckt av avvikelser och anomalier i dina data med varningar.

  • Analyser av ursprung och påverkan hjälper dig att verkligen förstå de data som flödar genom dina datapipelines från källa till analys.

  • Qlik AutoML ger både experter på maskininlärning och datavetare en enkel, kodfri upplevelse för att skapa modeller, göra förutsägelser och testa affärsscenarier.

Kom igång

Qlik Cloud-analys-hubben

I Qlik Cloud-analys-hubben kan du skapa, dela och visa analys-appar.

Så här fungerar appar

Appar är uppgiftsspecifika program som hjälper dig att förstå och analysera data.

Introduktionskurser för Qlik Sense

Lär känna Qlik Cloud-analys-miljön och börja bygga appar och visualiseringar.

Använda analyser för att utforska data

Utforska data med visualiseringar

När du gör ett val när du analyserar data uppdateras alla tillhörande visualiseringar omedelbart för att återspegla valet.

Utforska analyser med Insikter

Lär dig att använda Insikter för att bygga och utforska dina egna analyser.

Upptäcka dina data med Associative Insights

Associativa insikter avslöjar relationer i dina data och lyfter fram intressanta data för vidare utforskning.

Skapa analyser och visualisera data

Arbeta med appar

Qlik Cloud appar är specialbyggda tillämpningar som skapas med hjälp av data. Appanvändare utforskar data genom visualiseringar som valts ut och förbättrats av apputvecklare.

Arbeta med ark

Organisera datavisualiseringar för dina appkonsumenter i ark. Skapa ett logiskt flöde genom att strukturera dina idéer och definiera syftet med din app.

Introduktionskurs – Bygga en analysapp

Följ den här handledningen för att bygga en Qlik Cloud Analytics-app genom att lägga till data, skapa diagram och bygga en presentation.

Läser in och modellerar analysdata

Lägga till och hantera dina analysdata

Lägg till datafiler och anslutningar till dina datakällor i dina utrymmen. Du kan sedan använda dem för att lägga till data i appar.

Förstå data med hjälp av katalogverktyg

Qlik Cloud Catalog ger tillgång till kritiska affärsmetadata, profilstatistik, ursprung, konsekvensanalys och verktyg för filtrering och sökning.

Beprövade metoder för datamodellering

Det finns flera sätt att läsa in data i en Qlik Cloud-analys-app. Vilken metod du använder beror på hur data är strukturerade och vilken datamodell du vill uppnå.

Maskininlärning med Qlik AutoML

Introduktion till automatiserad maskininlärning

Qlik AutoMLs enkla gränssnitt utan kod hjälper dig att skapa maskininlärningsexperiment för att generera modeller och göra förutsägelser

Grunderna för maskininlärning

Lär dig hur man använder matematiska algoritmer för att känna igen mönster i data och sedan använda dessa mönster för att göra förutsägelser.

Introduktionskurs – Generera och visualisera förutsägelsedata

Följ med i ett exempel på arbetsflöde som omfattar modellträning och distribution, prognosgenerering och använda data i datamodellering och appbyggande.

Samarbeta med andra användare

Avbilda och dela insikter med anteckningar

Skapa anteckningar med ögonblicksbilder av data för att skapa en personlig berättelse och samarbeta med andra.

Arbeta i utrymmen

Lär dig hur du använder utrymmen för att samarbeta med andra användare och styra tillgången till innehåll.

Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser

Lär dig hur du gör innehållet i en app tillgängligt för andra användare.

Qlik Sense Mobile SaaS

Qlik Sense Mobile SaaS

Använd Qlik Sense Mobile SaaS-appen till att komma åt och använda analysappar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!