Gå till huvudinnehåll

maketime - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tid beräknat utifrån timmar hh, minuter mm och sekunder ss.

Syntax:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
hh Timmen i form av ett heltal.
mm

Minuten i form av ett heltal.

Om ingen minut angivits, antas 00.

ss

Sekunden i form av ett heltal.

Om ingen sekund angivits, antas 00.