Gå till huvudinnehåll

Räknefunktioner

I det här avsnittet beskrivs funktioner relaterade till posträknare under utvärdering av LOAD-satser i dataladdningsskriptet. Den enda funktion som kan användas i diagramuttryck är RowNo().

En del räknefunktioner har inga parametrar, men de avslutande parenteserna är ändå obligatoriska.

Use the drop-down on each function to see a brief description and the syntax of each function. Click the function name in the syntax description for further details.