Gå till huvudinnehåll

monthstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen i den månad som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

MonthStart(date[, period_no])

Returnerad datatyp: dual

Diagram för funktionen monthstart()

Exempeldiagram för hur elementen i funktionen arbetar tillsammans för att returnera resultatet.

monthstart()-funktionen bestämmer vilken månad datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den första millisekunden av den månaden.

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal som om det är 0 eller utelämnas anger månaden som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Användning

monthstart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av månaden som har förflutit hittills. Den kan exempelvis användas för att beräkna den ränta som har ackumulerats under en månad fram till ett visst datum.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
monthstart('10/19/2001') Returnerar 10/01/2001.
monthstart('10/19/2001', -1) Returnerar 09/01/2001.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exampel 3 – Diagramobjektexempel

Exempel 4 – Scenario