Gå till huvudinnehåll

makedate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året YYYY, månaden MM och dagen DD.

Syntax:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
YYYY Året i form av ett heltal.
MM Månaden i form av ett heltal. Om inget månadsnummer anges, antas 1 (januari).
DD Dagen i form av ett heltal. Om inget dagsnummer anges, antas 1 (den första).

Användning

makedate()-funktionen skulle i normalfallet användas i skriptet för datagenerering för att generera en kalender. Detta kan också användas när datumfältet inte är direkt tillgängligt som datum, utan måste transformeras för att extrahera års-, månads- och datumkomponenterna.

I de här exemplen används datumformatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
makedate(2012) Returnerar 01/01/2012.
makedate(12) Returnerar 01/01/2012.
makedate(2012,12) Returnerar 12/01/2012.
makedate(2012,2,14) Returnerar 02/14/2012.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exempel 2 – modifierat DateFormat

Exampel 3 – Diagramobjektexempel

Exempel 4 – Scenario