Gå till huvudinnehåll

networkdays - skript- och diagramfunktion

Funktionen networkdays returnerar antalet arbetsdagar (måndag-fredag) mellan och inklusive start_date och end_date med hänsyn till eventuella holiday.

Syntax:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
start_date Startdatum som ska utvärderas.
end_date Slutdatumn som ska utvärderas.
holiday

Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En ledighetsperiod anges som ett startdatum och ett slutdatum, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '25/12/2013', '26/12/2013'

Du kan ange fler än en ledighetsperiod, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En helgdag anges som ett strängkonstant datum. Du kan ange flera semesterdatum, avgränsade med kommatecken.