Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Introduktionskurser för Qlik Sense

Vare sig du precis har börjat använda Qlik Sense eller om du vill använda Qlik Sense mer effektivt när du implementerar din Data Analytics-strategi har Qlik de introduktionskurser du behöver.

Analyser för affärsanvändare

Börja med grunderna

I den här kursen får du en introduktion till Qlik Sense. När du är klar med introduktionskursen förstår du grunderna om Qlik Sense. Du har även sett att alla diagram, tabeller och objekt är interaktiva och hur de efter varje åtgärd uppdateras enligt det nya sammanhanget.

Övervaka data med aviseringar

Den här introduktionskursen visar hur du skapar aviseringar. Du kommer att göra ändringar i en app, skapa aviseringar och hantera livscykler för aviseringar.

Skapa analyser och visualisera data

Bygga en app

Den här introduktionskursen visar hur du skapar du en Qlik Sense-analysapp. Du kommer att lägga till data, skapa diagram och skapa en storytelling-presentation.

Designa ark för PowerPoint-rapporter

Den här introduktionskursen visar hur du designar en Qlik Sense-analysapp som ska användas i genererade PowerPoint-rapporter. Du kommer att ladda upp appar, ändra layouter och lägga till bakgrundsbilder.

Ladda och modellera analysdata

Anpassa hur Insight Advisor tolkar data

Den här introduktionskursen visar hur du kan använda affärslogik för att anpassa hur Insight Advisor tolkar data i sökbaserade analyser.

Skript för nybörjare

Den här introduktionskursen visar hur du laddar och manipulerar data i Qlik Sense med hjälp av skriptkod i Skriptredigeraren.

Nästa steg inom skript

I den här introduktionskursen får du bekanta dig med avancerade skriptkodskoncept. Du får omvandla data med korstabeller, rensa data och skapa och ladda data från Qlik-datafiler (QVD).

Diagramuttryck

Den här introduktionskursen handlar om diagramuttryck. I uttryck kombineras funktioner, fält och matematiska operatorer som används för att bearbeta data och skapa dynamiska och effektiva visualiseringar.

Skapa ett set-uttryck

I den här introduktionskursen introduceras set-uttryck som stöd för dataanalyser. Det omfattar att skapa set-uttryck med set-modifierare, identifierare och operatorer.

Skapa prognosanalyser

Skapa ett maskininlärningsexperiment

Denna introduktionskurs handlar om maskininlärningsexperiment. Du kommer att skapa och konfigurera AutoML-experiment, utbilda maskininlärningsmodeller och granska modellmått.