Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ladda analysdata

Med Qlik Cloud-analys kan du ansluta till dina data oavsett var de lagras med en mängd Qlik-kopplingar och andra typer av datakopplingar.

När du skapar en datakoppling sparas den, så att du snabbt kan välja och ladda data från de datakällor som du vanligtvis använder.

Lägga till och ladda data

Du kan lägga till och ladda data på olika sätt.

 • Lägga till data i utrymmen

  Du kan lägga till datafiler och datakopplingar direkt i utrymmen. Du kan även lägga till datakällor när du hanterar utrymmen. När datakällor har lagts till i ett utrymme kan du ladda data från dem i dina appar och skript. Appar kan använda datakatalog, datahanterare eller dataladdningsredigerare. Skript kan använda Skript.

  Mer information finns i Lägga till och hantera dina analysdata.

  Om du har lokala datakällor som du vill använda i din klientorganisation kan du ladda upp dem med Qlik DataTransfer. Mer information finns i Ladda upp lokala data med Qlik DataTransfer.

 • Ladda data till appar och skript från datakatalogen

  Du kan ladda data från datauppsättningar i utrymmen som du har åtkomst till. När de har laddats i din app kan du göra associationer och redigera dina datatabeller i Datahanteraren.

  Mer information finns i Ladda data från datakatalogen.

 • Ladda data till appar med Datahanteraren

  Det finns olika sätt att lägga till data med Datahanteraren. Du kan lägga till data i din app från en ny eller befintlig datakälla. Du kan även ladda upp vissa filtyper och ladda data från dem i Datahanteraren. Det går även att lägga in data i en redigerare manuellt och lägga till dem som en tabell i Datahanteraren.

  Mer information finns i Ladda och hantera data med Datahanteraren.

 • Ladda data till appar med Skriptredigeraren

  Med Skriptredigeraren kan du välja data från en ny eller befintlig datakoppling, eller använda Skriptredigeraren för att ladda data från en datakoppling. Du kan också redigera befintliga datakopplingar.

  Mer information finns i Ladda och omvandla data med skript.

 • Ladda data till skript med Skript

  Med Skript kan du välja data från en ny eller befintlig koppling, eller använda Skriptredigeraren för att ladda data från en datakoppling. Du kan också redigera befintliga datakopplingar.

  Mer information finns i Ladda och omvandla data med skript.

Anteckning om informationBeroende på vilken behörighet du har i delade och hanterade utrymmen kan du ha åtkomst till kopplingar som andra äger. Du kan inte byta ägare för en anslutning.

Datakällor

Du kan ladda data från ett antal olika filformat. Mer information finns i Läsa in data från filer.

Du kan även ansluta till ett stort antal datakällor.

 • ODBC- och JDBC-databaser

 • REST-datakällor

 • Salesforce

 • SAP NetWeaver

 • Sociala medier eller webbaserade datakällor

 • Webbarkivleverantörer

Information om vilka datakällor som är tillgängliga finns i Datakällor i Qlik Sense SaaS.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!