Gå till huvudinnehåll
Ladda analysdata

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Ladda analysdata

Med Qlik Sense kan du ansluta till dina data oavsett var de lagras med en mängd Qlik-kopplingar och andra typer av datakopplingar.

När du skapar en datakoppling sparas den till Qlik Sense så att du snabbt kan välja och ladda data från de datakällor som du vanligtvis använder.

Lägga till och ladda data

Du kan lägga till och ladda data på olika sätt.

 • Lägga till data i utrymmen

  Du kan lägga till datafiler och datakopplingar direkt i utrymmen. Du kan även lägga till datakällor när du hanterar utrymmen. När du har lagt till datakällorna i ett utrymme kan du ladda data från dem i apparna med Datakatalog, Datahanteraren eller Skriptredigeraren.

  Mer information finns här Lägga till och hantera datakällor från utrymmen.

  Om du har lokala datakällor som du vill använda i din klientorganisation kan du ladda upp dem med Qlik DataTransfer. Mer information finns här Ladda upp lokala data med Qlik DataTransfer.

 • Ladda data från datakatalogen

  Du kan ladda data från datauppsättningar i utrymmen som du har åtkomst till. När de har laddats i din app kan du göra associationer och redigera dina datatabeller i Datahanteraren.

  Mer information finns här Ladda data från datakatalogen.

 • Ladda data med Datahanteraren

  Det finns olika sätt att lägga till data med Datahanteraren. Du kan lägga till data i din app från en ny eller befintlig datakälla. Du kan även ladda upp vissa filtyper och ladda data från dem i Datahanteraren. Det går även att lägga in data i en redigerare manuellt och lägga till dem som en tabell i Datahanteraren.

  Mer information finns i Ladda och hantera data med Datahanteraren.

 • Ladda data med Skriptredigeraren

  Med Skriptredigeraren kan du välja data från en ny eller befintlig datakoppling, eller använda Skriptredigeraren för att ladda data från en datakoppling. Du kan också redigera befintliga datakopplingar.

  Mer information finns här Ladda och omvandla data med skript.

Anteckning om information

Du kan bara se och använda dataanslutningar som du äger. Du kan inte byta ägare för en anslutning.

Datakällor

Du kan ladda data från ett antal olika filformat. Mer information finns i Läsa in data från filer.

Du kan även ansluta till ett stort antal datakällor.

 • ODBC- och JDBC-databaser

 • REST-datakällor

 • Salesforce

 • SAP NetWeaver

 • Sociala medier eller webbaserade datakällor

 • Webbarkivleverantörer

Information om vilka datakällor som är tillgängliga finns i Datakällor i Qlik Sense SaaS.

RELATERAD INFORMATION: