Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Lägga till och hantera dina analysdata

Lägga till datafiler och kopplingar från dina datakällor till dina utrymmen i Qlik Cloud-analys-hubben. Du eller andra användare kan sedan använda dem för att lägga till data i appar och skript.

Appar och skript kräver datakällor. Qlik Cloud-analys har stöd för två sorters datakällor:

 • Datauppsättningar: Du kan ladda upp datafiler till Qlik Sense, som lagras i Qlik Cloud. Qlik Sense lägger automatiskt till ett extra lager av metadata till uppladdade datafiler och skapar datauppsättningar. Du kan också skapa datauppsättningar för tabeller från befintliga dataanslutningar i hubben.

  Metadata som läggs till i en datauppsättning gör att du kan använda ytterligare Qlik Sense verktyg för att hantera dina data i hubben, inklusive katalogverktyg och andra resurser. Mer information om katalogisering finns i Förstå data med hjälp av katalogverktyg.

  Qlik Sense har stöd för följande filtyper:

  • Textfiler: Data i fält måste avgränsas med t.ex. kommatecken, tabbar eller semikolon. Till exempel CSV-filer där variabler är avgränsade med kommatecken.

  • HTML-tabeller
  • Excel-filer

   Anteckning om informationDu kan inte ladda data från Excel-filer eller Excel Binary Workbook-filer (.xlsb) som är lösenordsskyddade.

   Mer information finns i Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad.

  • XML-filer

  • Qliks egna format QVD- och QVX-filer

   Mer information finns i Arbeta med QVD-filer.

  • Apache Parquet-filer

   Mer information finns i Arbeta med Apache Parquet-filer.

  • Filer med fast postlängd
  • Data Interchange Format (DIF)-filer: DIF-filer kan bara laddas med skriptredigeraren.

  • Geografiska datafiler: 

   • GEOJSON

   • ESRIJSON

   • GML

   • KML

   • SHPZIP

   • DXF

  En sammanfattning av var i Qlik Cloud du kan läga till olika filtyper som datauppsättningar finns i Stöd för datauppsättningar i Qlik Cloud.

  Datafiler kan vara upp till 100 GB. Men när du laddar upp mycket stora datafiler (över 6 GB), kan du uppleva begränsningar med motorkapaciteten. Dessa begränsningar är mer benägna att inträffa med QVD-datafiler, på grund av den minnesanvändning som krävs för att läsa in QVD-filer till motorn. Mer information om att öka den tillgängliga kapaciteten finns i Stöd för stora appar.

 • Dataanslutningar: Med anslutningar kan du överföra data från externa datakällor, såsom databaser eller fjärrlagrade filer, till appar. Du kan skapa datauppsättningar från anslutningar. Mer information om datakällor som stöds finns i Datakällor i Qlik Sense SaaS .

Lägg till datauppsättningar och datakällor i hubben genom att klicka på Lägg till ny och välj Datauppsättning eller Anslut till data. När de väl har lagts till kan de hanteras från Datakällor i deras utrymme. Mer information finns i Hantera datakällor i utrymmen.

Datauppsättningar och -kopplingar kan användas i appar med Datahanteraren, Skriptredigeraren eller datakatalogen. Datauppsättningar och anslutningar till datakällor kan också läggas till i en app med Datahanteraren eller Skriptredigeraren. Mer information om att arbeta med datauppsättningar och anslutningar med Datahanteraren, Skriptredigeraren, eller datakatalogen finns i:

Datauppsättningar och kopplingar kan användas i skript med Skriptredigeraren. Datauppsättningar och kopplingar till datakällor kan också läggas till i ett skript i redigeraren. Mer information om hur du arbetar med skript finns i Använda Skriptredigeraren.

Datauppsättningar och anslutningar till datakällor kan också läggas till i Datahanteraren och Skriptredigeraren medan du arbetar med en app. Mer information finns i:

Data och utrymmen

När du lägger till datauppsättningar och anslutningar måste du välja ett målutrymme. Utrymmen är privata, som ditt personliga utrymme, eller så är de gemensamma utrymmen med andra användare, till exempel delade eller hanterade utrymmen. När du lägger till datakällor till delade eller hanterade utrymmen kan andra användare komma åt dina datakällor och använda dem i sina egna appar. Åtkomst till data kan kontrolleras för olika utrymmesmedlemmar genom utrymmesbehörigheter. Mer information om utrymmen finns i Arbeta i utrymmen.

Du kan hantera datauppsättningar eller anslutningar i ett utrymme genom att klicka på Detaljer om utrymme och välja Datakällor.

Anteckning om informationDatautrymmen stöds inte i Qlik Cloud-analystjänster. De stöds enbart i tjänsten för dataintegration i Qlik Cloud.

Om du har lokala datakällor som du vill använda i din klientorganisation kan du ladda upp dem i utrymmen med Qlik DataTransfer. Mer information finns i Ladda upp lokala data med Qlik DataTransfer.

Lägga till datauppsättningar från lokala filer

Se Läsa in data från filer för filtyper som stöds.

Datafilerna får inte vara större än 6 GB.

 1. Klicka på Lägg till ny och välj Datauppsättning.
 2. Klicka på Ladda upp datafil.
 3. Dra dina datafiler och släpp dem i dialogen Lägg till fil.

  Eller så kan du klicka på Bläddra och navigera till dina datafiler.

 4. Välj ett målutrymme för filerna.
 5. Klicka på Ladda upp.

  Om du vill skapa en app från din datauppsättning direkt, kan du även klicka på Ladda upp och analysera.

Anteckning om information

När du importerar en datauppsättningsfil till en Qlik Sense app eller ett utrymme med Datahanteraren (dra och släpp eller andra direkta uppladdningar) så kan du ladda högst 5 000 fält.

Lägga till datauppsättningar från befintliga anslutningar

Skapa datauppsättningar från befintliga ODBC-anslutningar. När du skapar en datauppsättning väljer du en databas från datakällan och väljer sedan tabeller i den databasen. En datauppsättning skapas för varje tabell du väljer. Datauppsättningar som skapas på detta sätt uppdaterar sina data varje gång datauppsättningen öppnas.

När du skapar datauppsättningar från anslutningar kan du använda katalogiserings- och ursprungsalternativ med data från dina externa datakällor.

Anteckning om information

Datauppsättningar som skapas från en anslutning måste finnas i samma utrymme som anslutningen till den datakällan. Om datauppsättningen flyttas till ett utrymme utan den anslutningen, är endast datauppsättningens namn och begränsade metadata tillgängliga från datauppsättningen.

 1. Klicka på Lägg till ny och välj Datauppsättning.

 2. Välj en anslutning till en datakälla från tillgängliga anslutningar och klicka på Nästa.

 3. Under Databas, väljer du den databas som innehåller de tabeller för vilka du vill skapa datauppsättningar.

 4. Under Tabeller, väljer du tabellerna att skapa datauppsättningar från. Varje tabell kommer att skapa en ny datauppsättning.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Välj destinationsutrymmet för datauppsättningen från Välj utrymme.

  Om utrymmet inte har tillgång till din valda anslutning, måste du välja Skapa ny anslutning i <space name>.

 7. Klicka på Skapa datauppsättningar.

Lägga till datauppsättningar från nya anslutningar

Lägg till en ny ODBC-anslutning och skapa en datauppsättning från den.

Anteckning om information

Datauppsättningar som skapas från en anslutning måste finnas i samma utrymme som anslutningen till den datakällan. Om datauppsättningen flyttas till ett utrymme utan den anslutningen, är endast datauppsättningens namn och begränsade metadata tillgängliga från datauppsättningen.

 1. Klicka på Lägg till ny och välj Datauppsättning.

 2. Klicka på Skapa anslutning.

 3. Välj målutrymme för anslutningen.

 4. Under Datakällor väljer du datakälla.

 5. Lägg till detaljer om anslutningen.

 6. Ange kopplingsinställningarna för datakällan.

  Information om kopplingar som stöds finns i Ladda analysdata.

 7. Klicka på Skapa.

 8. Välj anslutningen från tillgängliga anslutningar och klicka på Nästa.

 9. Under Databas, väljer du den databas som innehåller de tabeller för vilka du vill skapa datauppsättningar.

 10. Under Tabeller, väljer du tabellerna att skapa datauppsättningar från. Varje tabell kommer att skapa en ny datauppsättning.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Välj destinationsutrymmet för datauppsättningen från Välj utrymme.

  Om utrymmet inte har tillgång till din valda anslutning, måste du välja Skapa ny anslutning i <space name>.

 13. Klicka på Skapa datauppsättningar.

Lägga till nya kopplingar

Information om kopplingar som stöds finns i Ladda analysdata.

 1. Klicka på Lägg till ny och välj Dataanslutning.
 2. Välj en dataanslutning.

  Inställningsdialogrutan för den typ av datakälla du har valt öppnas.

 3. Välj ett målutrymme för anslutningen.
 4. Ange kopplingsinställningarna för datakällan.
 5. Om du vill kan du klicka på Testa koppling för att bekräfta dina inställningar.
 6. Gör ett av följande:
  • Om du vill skapa datakällan klickar du på Skapa.

  • Om du vill skapa datakällan och ladda data från den till en ny app klickar du på Skapa och analysera.

   En ny app med samma namn som kopplingen skapas och öppnas i Datahanteraren.

   Information om hur du använder Datahanteraren finns i Ladda och hantera data med Datahanteraren.

Hantera datakällor i utrymmen

Klicka på Detaljer om utrymme och välj Datakällor, när du vill visa tillgängliga datauppsättningar och datakällor i ett utrymme.

DU kan göra följande i Datakällor

 • Lägga till datauppsättningar och dataanslutningar

 • Duplicera datauppsättningar

 • Flytta datauppsättningar

 • Radera datauppsättningar och dataanslutningar

Medlemmar i delade utrymmen med rollerna Ägare, Kan hantera, Kan redigera och Kan redigera data i appar kan hantera datakällor i det utrymmet. Medlemmar i hanterade utrymmen med behörigheterna Ägare eller Kan hantera kan hantera datakällor i det utrymmet. Medlemmar i utrymmet som har rollen Kan använda data kan visa datakällorna i utrymmet, och de kan använda datakällorna där de har behörighet att skapa appar.

Anteckning om informationRollen Kan använda data är en roll på utrymmesnivå som ger medlemmar i ett utrymme behörighet att visa och använda datakällorna som lagras i utrymmet. Fördelen med den här rollen är att du kan ge användare åtkomst till datafiler och dataanslutningar i ett utrymme, utan att ge dem den högre behörighet de normalt skulle behöva för att få åtkomst till datakällor inne i ett utrymme.

Lägga till datafiler i utrymmen

Du kan lägga till datafiler som datauppsättningar i Datakällor.

Datafiler kan vara upp till 100 GB. Men när du laddar upp mycket stora datafiler (över 6 GB), kan du uppleva begränsningar med motorkapaciteten. Dessa begränsningar är mer benägna att inträffa med QVD-datafiler, på grund av den minnesanvändning som krävs för att läsa in QVD-filer till motorn. Mer information om att öka den tillgängliga kapaciteten finns i Stöd för stora appar.

 1. I ett utrymme klickar du på Detaljer om utrymme och väljer Datakällor.
 2. Klicka på Lägg till fil.
 3. Dra dina datafiler och släpp dem i dialogen Lägg till fil.

  Eller så kan du klicka på Bläddra och navigera till dina datafiler.

 4. Klicka på Ladda upp.

Lägga till kopplingar i utrymmen

Du kan lägga till anslutningar till datakällor i Datakällor. NFS-kopplingar kan inte läggas till direkt i ett utrymme, utan måste läggas till i en app.

Information om kopplingar som stöds finns i Ladda analysdata.

 1. I ett utrymme klickar du på Detaljer om utrymme och väljer Datakällor.
 2. Klicka på Lägg till koppling.
 3. Välj en dataanslutning.

  Inställningsdialogrutan för den typ av datakälla du har valt öppnas.

 4. Ange kopplingsinställningarna för datakällan.
 5. Om du vill kan du klicka på Testa koppling för att kontrollera dina inställningar.
 6. Klicka på Skapa.

Redigera dataresurser

Redigera dataanslutningar i Datakällor. Autentiseringsuppgifterna raderas varje gång du redigerar en koppling.

 1. I kolumnen Åtgärder går du till raden för den dataanslutning du vill redigera, klickar på Mer och väljer Redigera.

  Inställningsdialogen för den denna typ av dataanslutning öppnas.

 2. Redigera kopplingsinställningarna för datakällan.
 3. Klicka på Spara.

Kopiera datafiler

 • I kolumnen Åtgärder går du till raden för datafilen, klickar på Mer och väljer Kopiera.

Flytta datafiler

 1. I kolumnen Åtgärder går du till raden för datafilen, klickar på Mer och väljer Flytta.

 2. Välj det nya utrymmet från Utrymme.
 3. Öppna det nya utrymmet efter att du flyttat datafilen genom att välja Navigera till utrymme.
 4. Klicka på Flytta.

Flytta datakopplingar

När en datakoppling skapats i ett utrymme går det inte att flytta kopplingen till något annat utrymme såvida inte du har åtkomst till Management Console som klientorganisationsadministratör, analysadministratör eller dataadministratör. För att flytta en befintlig datakoppling till ett annat utrymme ska du kontakta en administratör eller skapa en ny koppling i önskat utrymme med samma inställningar som den befintliga kopplingen.

Dokumentation om hur en administratör kan flytta en koppling finns i Flytta datakopplingar.

Ta bort datakällor

Du kan ta bort en datakälla från ett utrymme.

 1. I kolumnen Åtgärder går du till raden för den datakälla du vill ta bort, klickar på Mer och väljer Ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!