Gå till huvudinnehåll

Ladda och hantera data från molnhubben

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ladda och hantera data från molnhubben

Du kan lägga till datafiler och datakopplingar direkt i molnhubben. Datakällor som läggs till i appar kan även hanteras från utrymmen i molnhubben.

Du kan lägga till datakällor som nytt innehåll i molnhubben. Du kan även lägga till datakällor när du hanterar utrymmen. När du har lagt till datakällorna i molnhubben kan du ladda data från dem i apparna med Datahanteraren eller Skriptredigeraren.

Datakällor kan även läggas till och hanteras i en app med Datahanteraren eller Skriptredigeraren. Mer information finns i Ladda och hantera data med Datahanteraren och Ladda och omvandla data med skript

Om du har lokala datakällor som du vill använda i din klientorganisation kan du ladda upp dem i utrymmen med Qlik DataTransfer. Mer information finns här Ladda upp lokala data med Qlik DataTransfer.

Lägga till nya datakällor i molnhubben

Du kan lägga till datafiler och kopplingar i molnhubben. När du lägger till kopplingar kan du även skapa en ny app som använder kopplingen som datakälla. Datakällor som läggs till i molnhubben kan visas i sina målutrymmen.

Lägga till nya datafiler

 1. Klicka på Lägg till ny och välj Datafil.
 2. Dra dina datafiler och släpp dem i dialogen Lägg till fil.

  Eller så kan du klicka på Bläddra och navigera till dina datafiler.

 3. Välj ett målutrymme för filerna.
 4. Klicka på Ladda upp.

Nu kan datafilerna användas i appar i målutrymmet.

Lägga till nya kopplingar

NFS-kopplingar kan inte läggas till direkt i ett utrymme, utan måste läggas till i en app.

Information om kopplingar som stöds finns i Ladda analysdata.

 1. Klicka på Lägg till ny och välj Anslut till data.
 2. Välj en datakoppling.

  Inställningsdialogrutan för den typ av datakälla du har valt öppnas.

 3. Välj ett målutrymme för filerna.
 4. Ange kopplingsinställningarna för datakällan.
 5. Om du vill kan du klicka på Testa koppling för att bekräfta dina inställningar.
 6. Gör ett av följande:
  • Om du vill skapa datakällan klickar du på Skapa.

  • Om du vill skapa datakällan och ladda data från den till en ny app klickar du på Skapa och analysera.

   En ny app med samma namn som kopplingen skapas och öppnas i Datahanteraren.

   Information om hur du använder Datahanteraren finns i Ladda och hantera data med Datahanteraren.

Nu kan kopplingen användas i appar i målutrymmet.

Hantera datakällor i utrymmen

Alla datakällor som läggs till i ett utrymme från molnhubben i Datakällor eller från en app i utrymmet visas i Datakällor. Om du vill visa datakällorna för ett utrymme klickar du på Inställningar i utrymmet och väljer Datakällor.

I Datakällor kan du lägga till, kopiera, flytta och ta bort datafiler. Du kan lägga till och ta bort kopplingar. Medlemmar i delade utrymmen med behörigheterna Ägare, Kan hantera och Kan redigera kan hantera datakällor i det utrymmet. Medlemmar i hanterade utrymmen med behörigheterna Ägare eller Kan hantera kan hantera datakällor i det utrymmet. Medlemmar i utrymmet som har rollen Kan använda data kan visa datakällorna i utrymmet, och de kan använda datakällorna där de har behörighet att skapa appar.

Observera: Rollen Kan använda data är en roll på utrymmesnivå som ger medlemmar i ett utrymme behörighet att visa och använda datakällorna som lagras i utrymmet. Fördelen med den här rollen är att du kan ge användare åtkomst till datafiler och datakopplingar i ett utrymme, utan att ge dem den högre behörighet de normalt skulle behöva för att få åtkomst till datakällor inne i ett utrymme.

Lägga till datafiler i utrymmen

Du kan lägga till datafiler som dataresurser i dina utrymmen. Du kan lägga till fler än en fil åt gången.

Datafilerna får inte vara större än 6 GB.

 1. I ett personligt eller delat utrymme klickar du på och väljer Datakällor.
 2. Klicka på Lägg till fil.
 3. Dra dina datafiler och släpp dem i dialogen Lägg till fil.

  Eller så kan du klicka på Bläddra och navigera till dina datafiler.

 4. Klicka på Ladda upp.

Lägga till kopplingar i utrymmen

Kopplingar kan läggas till direkt i utrymmen. NFS-kopplingar kan inte läggas till direkt i ett utrymme, utan måste läggas till i en app.

Information om kopplingar som stöds finns i Ladda analysdata.

 1. I ett utrymme klickar du på och väljer Datakällor.
 2. Klicka på Lägg till koppling.
 3. Välj en datakoppling.

  Inställningsdialogrutan för den typ av datakälla du har valt öppnas.

 4. Ange kopplingsinställningarna för datakällan.
 5. Om du vill kan du klicka på Testa koppling för att kontrollera dina inställningar.
 6. Klicka på Skapa.

Redigera dataresurser

Du kan redigera datakopplingar i utrymmen. Autentiseringsuppgifterna raderas varje gång du redigerar en koppling.

 1. I kolumnen Åtgärder går du till raden för den datakoppling du vill redigera, klickar på Mer och väljer Redigera.

  Inställningsdialogen för den denna typ av datakoppling öppnas.

 2. Redigera kopplingsinställningarna för datakällan.
 3. Klicka på Spara.

Kopiera datafiler

 • I kolumnen Åtgärder går du till raden för datafilen, klickar på Mer och väljer Kopiera.

Flytta datafiler

 1. I kolumnen Åtgärder går du till raden för datafilen, klickar på Mer och väljer Flytta.

 2. Välj det nya utrymmet från Utrymme.
 3. Öppna det nya utrymmet efter att du flyttat datafilen genom att välja Navigera till utrymme.
 4. Klicka på Flytta.

Ta bort datakällor

Du kan ta bort en datakälla från ett utrymme.

 1. I kolumnen Åtgärder går du till raden för den datakälla du vill ta bort, klickar på Mer och väljer Ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.