Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

weekname - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert het jaar en weeknummer met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de week die date bevat.

Syntaxis:  

WeekName(date[, period_no [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]])

De functie weekname() bepaalt in welke week de datum valt en retourneert het weeknummer en het jaar van die week. De eerste dag van de week wordt bepaald door de systeemvariabele FirstWeekDay. U kunt echter ook de eerste dag van de week wijzigen door het argument first_week_day in de functie weekname() te gebruiken.

 In Qlik Sense worden de landinstellingen opgehaald wanneer de app wordt gemaakt en de bijbehorende instellingen worden als omgevingsvariabelen opgeslagen in het script.

Een Noord-Amerikaanse app-ontwikkelaar krijgt vaak Set BrokenWeeks=1; in het script, wat overeenkomt met gebroken weken. Een Europese app-ontwikkelaar krijgt vaak Set BrokenWeeks=0; in het script, wat overeenkomt met ongebroken weken.

Als uw applicatie gebroken weken gebruikt, dan begint het weeknummer op 1 januari en eindigt op de dag voorafgaand aan de systeemvariabele FirstWeekDay, ongeacht hoeveel dagen er zijn verstreken.

Als uw toepassing echter ononderbroken weken gebruikt, kan week 1 in het voorgaande jaar of in de eerste paar dagen van januari beginnen. Dit hangt af van hoe u de systeemvariabelen ReferenceDay en FirstWeekDay gebruikt.

Voorbeeld van de functie Weekname
Date ISO-weeknaam US-weeknaam
Za 2020 Dec 26 2020/52 2020/52
Zo 2020 Dec 27 2020/52 2020/53
Ma 2020 Dec 28 2020/53 2020/53
Di 2020 Dec 29 2020/53 2020/53
Wo 2020 Dec 30 2020/53 2020/53
Do 2020 Dec 31 2020/53 2020/53
Vr 2021 Jan 1 2020/53 2021/01
Za 2021 Jan 2 2020/53 2021/01
Zo 2021 Jan 3 2020/53 2021/02
Ma 2021 Jan 4 2021/01 2021/02
Di 2021 Jan 5 2021/01 2021/02

De functie weekname() is handig als u aggregaties per week wilt vergelijken.

Bijvoorbeeld als u de totale verkoop van producten per week wilt zien. Gebruik weekname() in plaats van lunarweekname() om consistentie te behouden met de omgevingsvariabele BrokenWeeks in de toepassing. Als de toepassing ononderbroken weken gebruikt, kan week 1 datums van december van het voorgaande jaar bevatten of datums in januari van het lopende jaar uitsluiten. Als de toepassing gebruikmaakt van gebroken weken, kan week 1 minder dan zeven dagen bevatten.

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no shift is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in verschuiving geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

De mogelijke first_week_day-waarden zijn 0 voor maandag, 1 voor dinsdag, 2 voor woensdag, 3 voor donderdag, 4 voor vrijdag, 5 voor zaterdag en 6 voor zondag.

Zie FirstWeekDay voor meer informatie over de systeemvariabele.

broken_weeks

Als u broken_weeks (gebroken weken) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele BrokenWeeks gebruikt om te definiëren of weken al dan niet gebroken zijn.

Zie BrokenWeeks voor meer informatie over de systeemvariabele

reference_day

Als u reference_day (referentiedag) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele ReferenceDay gebruikt om te definiëren welke dag in januari wordt ingesteld als referentiedag om week 1 te definiëren. Standaard wordt in Qlik Sense-functies 4 gebruikt als de referentiedag. Dit betekent dat week 1 4 januari moet bevatten of, anders gezegd, dat week 1 altijd ten minste 4 dagen in januari moet hebben.

Zie ReferenceDay voor meer informatie over de systeemvariabele

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor de app wijzigen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps in Qlik Cloud Analyse.

De onderstaande voorbeelden gaan uit van het volgende:

Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
weekname('01/12/2013') Retourneert 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1) Retourneert 2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) Retourneert 2013/02.

Voorbeeld 1 – datum zonder aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!