Ga naar hoofdinhoud

weekname - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert het jaar en weeknummer met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de week die date bevat.

Syntaxis:  

WeekName(date[, period_no[,first_week_day]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no shift is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in verschuiving geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

FirstWeekDay

U kunt de volgende waarden gebruiken om de dag in te stellen waarop de week begint in het argument first_week_day:

waarden first_week_day
Dag Waarde
Maandag 0
Dinsdag 1
Woensdag 2
Donderdag 3
Vrijdag 4
Zaterdag 5
Zondag 6
Example Result
weekname('01/12/2013') Returns 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1) Returns 2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) Returns 2013/02.

Voorbeeld:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt voor elke factuurdatum in de tabel de naam van de week gemaakt op basis van het jaar waarin de week valt en het bijbehorende weeknummer, met één week verschoven doordat 1 is opgegeven bij period_no.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekName(InvDate, 1) AS WkName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie weekname(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in het eigenschappenvenster.

Resultatentabel
InvDate WkName
28/03/2012 2012/14
10/12/2012 2012/51
5/2/2013 2013/07
31/3/2013 2013/14
19/5/2013 2013/21
15/9/2013 2013/38
11/12/2013 2013/51
2/3/2014 2014/10
14/5/2014 2014/21
13/6/2014 2014/25
7/7/2014 2014/29
4/8/2014 2014/33