Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

BrokenWeeks

Den här inställningen definierar om veckor ska brytas eller inte.

Syntax:  

BrokenWeeks

 I Qlik Sense, hämtas de regionala inställningarna när appen skapas, och motsvarande inställningar lagras i skriptet som miljövariabler.

En nordamerikansk apputvecklare får ofta Set BrokenWeeks=1; i skriptet, vilket motsvarar brutna veckor. En europeisk apputvecklare får ofta Set BrokenWeeks=0; i skriptet, vilket motsvarar obrutna veckor.

Obrutna veckor innebär att:

  • Vissa år börjar vecka 1 i december, och andra år fortsätter den sista veckan från föregående år in i januari.
  • Enligt ISO 8601, har vecka 1 alltid minst 4 dagar i januari. I Qlik Sense, kan detta konfigureras med hjälp av variabeln ReferenceDay.

Brutna veckor innebär följande:

  • Årets sista vecka fortsätter aldrig in i januari.
  • Vecka 1 börjar den 1 januari och är i de flesta fall inte en hel vecka.

Följande värden kan användas:

  • 0 (= använd obrutna veckor)
  • 1 (= använd brutna veckor)

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för att skapa appar i Qlik Cloud-analys.

Exempel:  

Om du vill ha ISO-inställningar för veckor och veckonummer, ska du se till att ha följande i skriptet:

Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; //(use unbroken weeks) Set ReferenceDay=4;

Om du vill ha USA-inställningar, ska du se till att ha följande i skriptet:

Set FirstWeekDay=6; Set BrokenWeeks=1; //(use broken weeks) Set ReferenceDay=1;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!