Gå till huvudinnehåll

FirstWeekDay

Heltal som definierar vilken dag som ska användas som den första dagen i veckan.

Syntax:  

FirstWeekDay

Systemvariablerna Qlik Sense definierar FirstWeekDay=6 som standard. Detta innebär att söndag är första dagen i veckan.

Värden kan därefter anges för FirstWeekDay

Värde

Dag

0

Måndag

1

Tisdag

2

Onsdag

3

Torsdag

4

Fredag

5

Lördag

6

Söndag 

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på en kombination av identitetsleverantörsinställningar, systeminställningar eller webbläsarinställningar. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel 1 – Använda standardvärdet (skript)

Exempel 2 – Ändra variabeln FirstWeekDay (skript)