Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

weekname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia, który zawiera datę date.

Składnia:  

WeekName(date[, period_no [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]])

Funkcja weekname() określa, w którym tygodniu przypada data, i zwraca numer tygodnia oraz rok tego tygodnia. Pierwszy dzień tygodnia jest określany przez zmienną systemową FirstWeekDay. Możesz jednak również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_week_day w funkcji weekname().

 W Qlik Sense ustawienia regionalne są pobierane podczas tworzenia aplikacji, a odpowiednie ustawienia są przechowywane w skrypcie jako zmienne środowiskowe.

Deweloper aplikacji z Ameryki Północnej często ma Set BrokenWeeks=1; w skrypcie, co odpowiada podzielonym tygodniom. Europejski deweloper aplikacji często ma Set BrokenWeeks=0; w skrypcie, co odpowiada niepodzielonym tygodniom.

Jeżeli aplikacja używa podzielonych tygodni, numerowanie tygodni zaczyna się 1 stycznia i kończy w dniu poprzedzającym zmienną systemową FirstWeekDay, niezależnie od liczby dni.

Jeśli jednak Twoja aplikacja korzysta z niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może rozpocząć się w poprzednim roku lub w pierwszych dniach stycznia. Zależy to od sposobu używania zmiennych systemowych ReferenceDay i FirstWeekDay.

Przykład funkcji Weekname
Data Nazwa tygodnia wg ISO Nazwa tygodnia w USA
Sat 2020 Dec 26 2020/52 2020/52
Sun 2020 Dec 27 2020/52 2020/53
Mon 2020 Dec 28 2020/53 2020/53
Tue 2020 Dec 29 2020/53 2020/53
Wed 2020 Dec 30 2020/53 2020/53
Thu 2020 Dec 31 2020/53 2020/53
Fri 2021 Jan 1 2020/53 2021/01
Sat 2021 Jan 2 2020/53 2021/01
Sun 2021 Jan 3 2020/53 2021/02
Mon 2021 Jan 4 2021/01 2021/02
Tue 2021 Jan 5 2021/01 2021/02

Funkcja weekname() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według tygodni.

Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów w tygodniu. Aby zachować spójność ze zmienną środowiskową BrokenWeeks w aplikacji, użyj weekname() zamiast lunarweekname(). Jeśli aplikacja używa niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać daty z grudnia poprzedniego roku lub wykluczać daty ze stycznia bieżącego roku. Jeśli aplikacja używa podzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać mniej niż siedem dni.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
timestamp Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

Możliwe wartości first_week_day to poniedziałek — 0, wtorek — 1, środa — 2, czwartek — 3, piątek — 4, sobota — 5 oraz niedziela — 6.

Aby uzyskać więcej informacji o zmiennej systemowej, zobacz FirstWeekDay.

broken_weeks

Jeśli wartość broken_weeks nie zostanie określona, wówczas wartość zmiennej BrokenWeeks zostanie zastosowana w celu zdefiniowania, czy tygodnie są dzielone, czy nie.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz BrokenWeeks

reference_day

Jeśli wartość reference_day nie zostanie określona, wówczas w celu zdefiniowania dnia w styczniu, który zostanie ustawiony jako dzień odniesienia do zdefiniowania tygodnia 1, zostanie użyta wartość zmiennej ReferenceDay. Domyślnie w funkcjach programu Qlik Sense za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Aby uzyskać więcej informacji o tej zmiennej systemowej, zobacz ReferenceDay

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

W poniższych przykładach zakłada się:

Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Przykłady funkcji
Przykład Wynik
weekname('01/12/2013') Zwraca 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1) Zwraca  2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) Zwraca 2013/02.

Przykład 1 — data bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!