Przeskocz do zawartości głównej

weekname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia, który zawiera datę date.

Składnia:  

WeekName(date[, period_no[,first_week_day]])

Funkcja weekname() określa, w którym tygodniu przypada data, i zwraca numer tygodnia oraz rok tego tygodnia. Pierwszy dzień tygodnia jest określany przez zmienną systemową FirstWeekDay. Możesz jednak również zmienić pierwszy dzień tygodnia, używając argumentu first_week_day w funkcji weekname().

Domyślnie aplikacje Qlik Sense używają podzielonych tygodni (zdefiniowanych przez zmienną systemową BrokenWeeks ), dlatego numerowanie tygodni zaczyna się 1 stycznia i kończy w dniu poprzedzającym zmienną systemową FirsWeekDay, niezależnie od liczby dni.

Schemat funkcji weekname.

Diagram przedstawiający zakres lat i tygodni, które można ustawić za pomocą funkcji weekname.

Jeśli jednak Twoja aplikacja korzysta z niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może rozpocząć się w poprzednim roku lub w pierwszych dniach stycznia. Zależy to od sposobu używania zmiennych systemowych ReferenceDay i FirstWeekDay.

Funkcja weekname() jest przydatna, gdy chcesz porównać agregacje według tygodni.

Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą sprzedaż produktów w tygodniu. Aby zachować spójność ze zmienną systemową BrokenWeeks w aplikacji, użyj weekname() zamiast lunarweekname(). Jeśli aplikacja używa niepodzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać daty z grudnia poprzedniego roku lub wykluczać daty ze stycznia bieżącego roku. Jeśli aplikacja używa podzielonych tygodni, tydzień 1 może zawierać mniej niż siedem dni.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

FirstWeekDay

Aby ustawić dzień, w którym zaczyna się tydzień w argumencie first_week_day, możesz użyć następujących wartości:

first_week_day values
Dzień Wartość
poniedziałek 0
wtorek 1
środa 2
czwartek 3
piątek 4
sobota 5
niedziela 6

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacji zależą od kombinacji takich czynników jak ustawienia dostawcy tożsamości, ustawienia systemowe czy ustawienia przeglądarki. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
weekname('01/12/2013') Zwraca 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1) Zwraca  2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) Zwraca 2013/02.

Przykład 1 — data bez dodatkowych argumentów

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 — first_week_day

Przykład 4 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 5 — scenariusz