Ana içeriğe geç

maketime - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon hh saati, mm dakikası ve ss saniyesinden hesaplanan bir saat döndürür.

Söz Dizimi:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
hh Tamsayı olarak saat.
mm

Tamsayı olarak dakika.

Dakika belirtilmezse 00 olduğu varsayılır.

ss

Tamsayı olarak saniye.

Saniye belirtilmezse 00 olduğu varsayılır.