Przeskocz do zawartości głównej

maketime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca godzinę obliczoną na podstawie parametrów godzina hh, minuta mm i sekunda ss.

Składnia:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
hh Godzina jest liczbą całkowitą.
mm

Minuta jest liczbą całkowitą.

Jeśli nie zostanie podana minuta, przyjmowana jest wartość 00.

ss

Sekunda jest liczbą całkowitą.

Jeśli nie zostanie podana sekunda, przyjmowana jest wartość 00.