Ana içeriğe geç

makedate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon YYYY yılı, MM ayı ve DD gününden hesaplanan bir tarih döndürür.

Söz Dizimi:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
YYYY Tamsayı olarak yıl.
MM Tamsayı olarak ay. Ay belirtilmezse 1 (Ocak) olduğu varsayılır.
DD Tamsayı olarak gün. Gün belirtilmezse 1. (birinci) gün olduğu varsayılır.

Ne zaman kullanılır?

Kodda makedate() fonksiyonu genellikle bir takvim oluşturmak amacıyla veri oluşturma işleminde kullanılır. Bu fonksiyon, date alanı doğrudan tarih olarak kullanılamadığında ve yıl ay ve gün bileşenlerini ayıklamak üzere bazı dönüştürmeler yapılması gerektiğinde de kullanılabilir.

Bu örnekler AA/GG/YYYY tarih biçimini kullanır. Tarih biçimi, veri yükleme komut dosyanızın en üstündeki SET DateFormat deyiminde belirtilir. Örneklerdeki biçimi gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirin.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
makedate(2012) 01/01/2012 döndürür.
makedate(12) 01/01/2012 döndürür.
makedate(2012,12) 12/01/2012 döndürür.
makedate(2012,2,14) 02/14/2012 döndürür.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama bölge ayarlarını değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlarda kullanıcı profili temel alınır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Örnek 1 – Temel örnek

Örnek 2 – Değiştirilmiş Tarih Biçimi

Örnek 3 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 4 – Senaryo