Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

makedate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, miesiąc MM i dzień DD.

Składnia:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
YYYY Rok jest liczbą całkowitą.
MM Miesiąc jest liczbą całkowitą. Jeśli nie zostanie podany miesiąc, przyjmowana jest wartość 1 (styczeń).
DD Dzień jest liczbą całkowitą. Jeśli nie zostanie podany dzień, przyjmowana jest wartość 1 (pierwszy).

Kiedy używać

Funkcja makedate() znajduje zastosowanie do generowania kalendarzy w skryptach do generowania danych. Ponadto można jej użyć, gdy pole daty nie jest bezpośrednio dostępne jako data, ale potrzebuje pewnych transformacji, aby pobrać rok, miesiąc i dzień.

W tych przykładach używany jest format daty MM/DD/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich wymagań.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
makedate(2012) Zwraca wartość 01/01/2012.
makedate(12) Zwraca wartość 01/01/2012.
makedate(2012,12) Zwraca wartość 12/01/2012.
makedate(2012,2,14) Zwraca wartość 02/14/2012.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – zmodyfikowana zmienna systemowa DateFormat

Przykład 3 — przykład z obiektem wykresu

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!