Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

networkdays - kod ve grafik fonksiyonu

networkdays fonksiyonu, isteğe bağlı olarak listelenen tüm holiday öğelerini dikkate alarak, start_date ve end_date arasındaki ve bu tarihleri de içeren iş günlerinin (Pazartesi - Cuma) sayısını döndürür.

Söz Dizimi:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Dönüş verileri türü: tamsayı

networkdays fonksiyonu tarafından döndürülen tarih aralığının görüntülendiği takvim diyagramı

BURAYA ALT METİN EKLEYİN.....!!!!!!

networkdays fonksiyonunun şu sınırlamaları vardır:

  • İş günlerini değiştirmeye yönelik hiçbir yöntem yoktur. Diğer bir deyişle, Pazartesi ile Cuma arası çalışma dışında bir çalışma düzeni olan bölgeler veya durumlar için fonksiyonu değiştirmenin hiçbir yolu yoktur.

  • holiday parametresi bir dize sabiti olmalıdır. İfadeler kabul edilmez.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
start_date Değerlendirilecek başlangıç tarihi.
end_date Değerlendirilecek bitiş tarihi.
holiday

İş günlerinden hariç tutulacak tatil dönemleri. Bir tatil sabit dizeli bir tarih olarak ifade edilir. Virgüllerle ayırarak birden çok tatil tarihi belirtebilirsiniz.

Örnek: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Ne zaman kullanılır?

Genel olarak networkdays() fonksiyonu, kullanıcının hesaplamada iki tarih arasındaki çalışma haftası günlerinin sayısını kullanmak istemesi durumunda, ifadenin içinde kullanılır. Örneğin kullanıcı, bir PAYE (kazandıkça öde) sözleşmesine göre çalışanın kazanacağı toplam ücreti hesaplamak isteyebilir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014') 14 döndürür. Bu örnek tatil günlerini hesaba katmaz.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013') 12 döndürür. Bu örnek 12/25/2013 ile 12/26/2013 arasındaki tatili hesaba katar.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014') 10 döndürür. Bu örnek iki tatil dönemini hesaba katar.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama bölge ayarlarını değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlarda kullanıcı profili temel alınır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Cloud Analizleri içinde uygulama oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Örnek 1 – Temel örnek

Örnek 2 - Tek tatil

Örnek 3 - Birden fazla tatil

Örnek 4 - Tek tatil

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!