Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

networkdays - script- en diagramfunctie

De functie networkdays retourneert het aantal werkdagen (maandag-vrijdag) tussen start_date en end_date, waarbij rekening wordt gehouden met een eventueel opgegeven holiday.

Syntaxis:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Kalenderdiagram dat het datumbereik weergeeft dat wordt geretourneerd door de networkdays-functie

VOEG HIER ALT-TEKST TOE...!!!

De networkdays-functie heeft de volgende beperkingen:

  • Er is geen methode om werkdagen aan te passen. Met andere woorden: er is geen manier om de functie aan te passen voor regio's of situaties waarbij sprake is van iets anders dan werk van maandag t/m vrijdag.

  • De holiday-parameter moet een tekenreeksconstante zijn. Uitdrukkingen worden niet geaccepteerd.

Argumenten
Argument Beschrijving
start_date De te evalueren begindatum.
end_date De te evalueren einddatum.
holiday

Vakantieperioden die moeten worden uitgesloten van werkdagen. Een vakantie wordt aangegeven als een tekenreeks met constante datum. U kunt meerdere vakantiedatums opgegeven, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Wanneer gebruiken

De networkdays()-functie wordt doorgaans gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als de gebruiker wil dat in de berekening het aantal werkweekdagen gebruikt dat tussen twee datums valt. Bijvoorbeeld als een gebruiker het totale salaris wil berekenen dat een werknemer met een PAYE-contract (pay-as-you-earn) verdient.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014') Retourneert 14. In dit voorbeeld wordt geen rekening gehouden met vakanties.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013') Retourneert 12. In dit voorbeeld wordt rekening gehouden met de vakantie van 12/25/2013 t/m 12/26/2013.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014') Retourneert 10. In dit voorbeeld wordt rekening gehouden met twee vakantieperioden.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 - Enkele vakantie

Voorbeeld 3 – Meerdere vakantiedagen

Voorbeeld 4 - Enkele vakantiedag

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!