Przeskocz do zawartości głównej

networkdays — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja networkdays zwraca liczbę dni roboczych (poniedziałek–piątek) od start_date do end_date włącznie z uwzględnieniem opcjonalnych dni wolnych (holiday).

Składnia:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
start_date Data rozpoczęcia do oceny.
end_date Data zakończenia do oceny.
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013'

Można określić kilka okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Przykład: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Dzień wolny jest określany jako data stała w formie ciągu. Można określić większą liczbę dat dni wolnych, rozdzielając je przecinkami.