Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

networkdays — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja networkdays zwraca liczbę dni roboczych (poniedziałek–piątek) od start_date do end_date włącznie z uwzględnieniem opcjonalnych dni wolnych (holiday).

Składnia:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Typ zwracanych danych: integer

Diagram kalendarza przedstawiający zakres dat zwracany przez funkcję networkdays

DODAĆ TEKST ATRYBUTU ALT.....!!!!!!

Funkcja networkdays ma następujące ograniczenia:

  • Nie ma sposobu na zmodyfikowanie dni roboczych. Innymi słowy, nie da się zmodyfikować funkcji pod kątem regionów lub sytuacji obejmujących cokolwiek innego niż dni robocze od poniedziałku do piątku.

  • Parametr holiday musi być stałą łańcuchową. Wyrażenia nie są akceptowane.

Argumenty
Argument Opis
start_date Data rozpoczęcia do oceny.
end_date Data zakończenia do oceny.
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Dzień wolny jest określany jako data stała w formie ciągu. Można określić większą liczbę dat dni wolnych, rozdzielając je przecinkami.

Przykład: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Kiedy używać

Funkcja networkdays() jest używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, aby w obliczeniach użyto liczbę dni roboczych między dwiema datami. Można jej użyć na przykład do obliczenia sumy zarobków pracownika zatrudnionego na zasadach PAYE (pay-as-you-earn).

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014') Zwraca wartość 14 W tym przykładzie okresy wolne od pracy nie są uwzględnione.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013') Zwraca wartość 12 W tym przykładzie uwzględniony jest okres wolny od pracy od 12/25/2013 do 12/26/2013.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014') Zwraca wartość 10 W tym przykładzie uwzględnione są dwa okresy wolne od pracy.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – jeden dzień wolny

Przykład 3 – kilka dni świątecznych

Przykład 4 – jeden dzień wolny

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!