Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

monthend — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia miesiąca zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Składnia:  

MonthEnd(date[, period_no])

Innymi słowy, funkcja monthend() określa, na który miesiąc przypada data. Następnie zwraca znacznik czasu w formacie daty dla ostatniej milisekundy tego miesiąca.

Schemat funkcji monthend.

Diagram pokazujący sposób użycia funkcji monthend do identyfikacji najpóźniejszego znacznika czasu wybranego miesiąca.

Funkcja monthend() jest powszechnie używana jako część wyrażenia, gdy użytkownik chce, by w obliczeniach użyto ułamka miesiąca, który jeszcze nie nastąpił. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć łączne odsetki, które nie zostały jeszcze naliczone w ciągu miesiąca.

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty
Argument Opis
date Data lub znacznik czasu do oszacowania.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, która, jeśli ma wartość 0 lub jest pominięta, oznacza miesiąc, który zawiera date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych aplikacji.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
monthend('02/19/2012') Zwraca wartość 02/29/2012 23:59:59.
monthend('02/19/2001', -1) Zwraca wartość 01/31/2001 23:59:59.

Przykład 1 — Przykład podstawowy

Przykład 2 – period_no

Przykład 3 – przykład z wykresem

Przykład 4 — Scenariusz

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!