Ana içeriğe geç

monthend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren ayın son gününün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Söz Dizimi:  

MonthEnd(date[, period_no])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler: