Ana içeriğe geç

hour - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, expression öğesinin kesri standart sayı yorumlamasına göre saat olarak yorumlandığında, saati temsil eden bir tamsayı döndürür.

Söz Dizimi:  

hour(expression)

Dönüş verileri türü: tamsayı

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama bölge ayarlarını değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlar kimlik sağlayıcı ayarlarının, sistem ayarlarının ve tarayıcı ayarlarının bir bileşimini temel alır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç

hour( '09:14:36' )

Sağlanan metin dizesi, TimestampFormat değişkeninde tanımlı zaman damgası formatıyla eşleştiğinden örtük olarak zaman damgasına dönüştürülür. Bu ifade 9 döndürür.

hour( '0.5555' )

Bu ifade (0,5555 = 13:19:55 olduğu için) 13 döndürür.

Örnek 1 – Değişken (kod)

Örnek 2 – Grafik nesnesi (grafik)